Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Hallinto-oikeus toimeentulotukivalitusten ratkaisijana vuosina 2008–2010

30.12.2011 7.36
Uutinen N5-58932

Sosiaali- ja terveysministeriö on teettänyt selvityksen hallinto-oikeuksien toimeentulotukea koskevista päätöksistä vuosilta 2008-2010. Selvityksen mukaan suuri osa täydentävän tuen asumiskuluihin liittyvistä hallinto-oikeuksien päätöksistä oli hakijalle myönteisiä. Myös noin kolmasosa asiakkaan erityisiin tarpeisiin ja olosuhteisiin liittyvistä valituksista hyväksyttiin. Sen sijaan ehkäisevän toimeentulotuen, jonka tarkoituksena on edistää henkilön omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä, kohdalla hallinto-oikeudet eivät tyypillisesti muuttaneet viranhaltijapäätöstä.

Toimeentulotuki on lähtökohtaisesti väliaikainen turva esimerkiksi kriisitilanteissa tai yllättävien elämänmuutosten aikana. Täydentävää toimeentulotukea on mahdollista hakea eräisiin asumiskuluihin ja erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuviin menoihin. Tukea haetaan asuinkunnan sosiaalihuollosta. Mikäli henkilö on tyytymätön viranhaltijan päätökseen, on hänellä oikeus saada päätös sosiaalilautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunnan päätöksestä on puolestaan mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen ja sieltä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Sosiaali- ja terveysministeriön teettämän selvityksen tarkoituksena on esitellä yleisellä tasolla hallinto-oikeuksien ratkaisukäytäntöjä erilaisissa toimeentulotukeen liittyvissä teemoissa, ei vertailla hallinto-oikeuksien välisiä eroja. Sosiaali- ja terveysministeriö on teettänyt vastaavan toimeentulotuen ratkaisukäytäntöjä koskevan selvityksen kolme kertaa aiemmin. Ne kattavat lääninoikeuksien ja hallinto-oikeuksien päätökset vuosilta 1996-2000.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Jaakko Ellisaari, p. 09 160 74344

verkkouutiset