Työterveyshuollosta apua työttömyyden uhatessa

24.4.2009 6.23
Uutinen N5-56264

Sosiaali- ja terveysministeriö muistuttaa työterveyshuollon yksiköitä siitä, miten työterveyshuollot voivat auttaa työpaikkoja henkilöstön sopeuttamiseen liittyvissä tilanteissa. Työterveyshuollon tarkoituksena on tukea henkilöstön työterveyttä ja siten edistää yritysten sujuvaa toimintaa työttömyyden uhatessa sekä lomautus- ja irtisanomistilanteissa.

Lakisääteiset työterveyshuoltopalvelut ovat työpaikkojen ja niiden henkilöstön käytettävissä, kun palvelussuhdetta koskeva työsopimus tai virkamääräys on voimassa, joten myös lomautetut voivat käyttää näitä palveluja. Vapaaehtoisten työterveyshuollon palvelujen tarjoamista suositellaan ainakin lyhyiden lomautusten aikana.

Työterveyshuollolla oltava valmius toimia sopeuttamistilanteessa

Työterveyshuolloilla on oltava valmius toimia tehtävässään, kun se on saanut tiedon terveyttä ja turvallisuutta koskevasta uhkatilanteesta. Valmiutta on hyödynnettävä esimerkiksi silloin, kun yrityksessä on päätetty aloittaa neuvottelut henkilöstön mahdollisesta sopeuttamisesta.

Tukea voivat tarvita niin mahdollisesti lomautettavat, irtisanottavat ja samassa organisaatiossa työpaikkansa säilyttävät henkilöt kuin sopeuttamista toteuttavat esimiehet ja henkilöstön edustajat.

Työterveyshuollon toimenpiteet perustuvat työpaikkojen tarpeisiin ja niiden toteuttamisesta sovitaan yhdessä työpaikan kanssa. Lomautus- ja irtisanomistilanteisiin liittyvät työterveyshuollon toimintatavat kirjataan työterveyshuoltosopimukseen.

Asiantuntija-apua Työterveyslaitokselta

Työterveyslaitos on varautunut tukemaan työterveyshuoltoja vallitsevassa tilanteessa ja antamaan asiantuntijatukea työterveyshuollon ammattihenkilöille ja asiantuntijoille, työpaikoille ja siellä toimiville organisaatioille.

Kirje työterveyshuoltoyksiköille:

Työterveyshuollon palvelut työttömyyden uhatessa sekä lomautus- ja irtisanomistilanteissa (pdf, 34 kB)   Lisätietoja

Ylitarkastaja Ritva Partinen, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. (09) 160 73770
Erikoislääkäri Antti Jahkola, Työterveyslaitos, puh 030 474 2698

verkkouutiset