Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Miten purkaa naisten ja miesten perinteistä työnjakoa?

30.9.2009 12.36
Uutinen N5-55912

"Tasa-arvon ja samapalkkaisuuden kannalta on tärkeää löytää keinot, joilla kasvatuksessa, opetuksessa ja työelämässä puretaan työnjakoa nais- ja miesammatteihin ja -aloihin", samapalkkaisuusohjelman seurantaryhmän puheenjohtaja Pentti Arajärvi totesi avauspuheenvuorossaan Segregaation purku -seminaarissa Helsingissä keskiviikkona 30.9.2009.

"Työelämämme on vahvasti jakautunut naisten ja miesten ammatteihin ja aloihin. Alojen sisäisessä työnjaossa naiset sijoittuvat tavallisesti hierarkian alempiin, avustaviin tehtäviin ja miehet ylempiin, vaativiin asiantuntija- ja johtotehtäviin. Kun verrataan ammattisegregaation voimakkuutta 27 Euroopan jäsenmaissa, Suomi johtaa viiden muun maan joukossa", Arajärvi sanoi.

Seminaarissa haettiin muun muassa vastausta siihen, voidaanko segregaatiota lieventämällä pienentää palkkaeroja.

"Matala palkkataso lähtökohtaisesti hidastaa segregaation purkua. Oikeudenmukainen palkkauksen voisi kuvitella toimivan porkkanana myös nuorille miehille kun he harkitsevat esimerkiksi hoitoalalle lähtöä. Samapalkkaisuusohjelman palkkaero- ja segregaation purku -tavoitteisiin nopeasti tepsivänä lääkkeenä näkisin - niin haastavaa kuin se onkin - naisvaltaisten alojen palkkojen selkeän korottamisen", Arajärvi sanoi.

Valtiosihteeri Marcus Rantala, joka osallistui seminaarin paneeliin, totesi että on tärkeää tunnistaa tekijät, jotka ohjaavat koulutusvalintoja ja ammatin määräytymistä heti työuran alussa, ja vaikuttaa niihin.

"Asia ei ole vain naistyöntekijöiden vastuulla, vaan myös työnantajilla on suuri vastuu naisten urakehityksestä. Koulutuksen ja työelämän toimet ovat olleet riittämättömiä. Tarvitaan lisää vauhtia näihin toimiin", valtiosihteeri Rantala painotti.

"Naisten osaamisen arvostaminen ja palkkauksen kehittäminen on se, joka lyhyellä tähtäimellä auttaa palkkaerojen kaventamiseen", valtiosihteeri Rantala sanoi.

Samapalkkaisuusohjelman teemaseminaari kokosi yhteen yli 200 vaikuttajaa, työmarkkinajärjestöjen ja opetushallinnon edustajaa sekä  tasa-arvoasiantuntijaa. Seminaarissa tarkasteltiin eri toimijoiden roolia ja mahdollisuuksia vaikuttaa koulutus- ja ammatinvalintoihin.

Hallitus ja työmarkkinakeskusjärjestöt käynnistivät samapalkkaisuusohjelman vuonna 2006. Ohjelman päätavoitteena on kaventaa sukupuolten palkkaeroa 15 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä.

Lisätietoja

projektikoordinaattori Outi Viitamaa-Tervonen, puh. (09) 160 73170, 050 545 0259
projektisuunnittelija Mari-Elina McAteer, puh. (09) 160 73289, 050 545 0271

verkkouutiset