Miten tasa-arvoa edistetään kouluissa ja yliopistoissa?

27.1.2010 8.01
Uutinen N5-54974

Hallituksen tasa-arvoselontekoa varten tehdyt taustaselvitykset Koulutus ja sukupuolten tasa-arvo (Heli Kuusi, Ritva Jakku-Sihvonen, Marika Koramo) sekä Sukupuolten tasa-arvo korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa (Kristiina Brunila) julkaistiin tänään.

Koulutus ja sukupuolten tasa-arvo -selvityksessä käsitellään hallitusohjelmien ja hallituksen tasa-arvo-ohjelmien sisältämiä koulutuspoliittisia tavoitteita ja toimia perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa.

Selvitys osoittaa muun muassa, että opetustoimessa valtavirtaistamisen periaate ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Valtakunnallisissa opetussuunnitelmien perusteissa ja alakohtaisissa tutkintojen perusteissa on niukasti sukupuolten tasa-arvoon tähtääviä tavoitteita. Ne eivät kannusta sukupuolisensitiivisen opetuksen ja ohjauksen kehittämiseen. Oppiaineista sukupuolisidonnaisuus on periaatteessa poistunut, mutta ainevalinnoissa on perusopetuksesta alkaen sukupuolenmukaista suuntautumista. Koulutusalat ovat edelleen vahvasti eriytyneet sukupuolen mukaan. Segregaatio on sitkeintä ammatillisessa koulutuksessa ja se on lieventynyt nopeimmin yliopisto-opinnoissa.

Jatkossa sukupuolten tasa-arvoon ohjaavat tavoitteet ja menettelyt tulisi määritellä nykyistä kattavammin ja selkeämmin opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteissa sekä paikallisissa opetussuunnitelmissa, joita tulisi myös seurata ja arvioida. Erityistä huomiota on kiinnitettävä oppilasarviointiin, niin että oppilaita arvioidaan todellisen osaamisen perusteella sukupuoleen katsomatta.

Tasa-arvotyö korkeakouluissa merkittävä vahvuus

Sukupuolten tasa-arvo korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa -selvityksen tarkoituksena on tarkastella hallitusohjelmien ja hallituksen tasa-arvo-ohjelmien korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaa koskevia tavoitteita ja niistä seuranneita toimenpiteitä korkeakoulutuksen, opettajien koulutuksen, tiede- ja tutkimuspolitiikan sekä naistutkimuksen osalta.

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa on selvityksen perusteella ollut melko vähän sellaisia konkreettisia toimenpiteitä, jotka mahdollistavat sukupuolten tasa-arvon integroimisen kaikkeen korkeakoulutusta ja tiedettä koskevaan toimintaan. Korkeakoulutuksen ja tieteen piirissä on kuitenkin tehty pitkään niin tasa-arvotyötä kuin tasa-arvokysymyksiä huomioivaa opetusta ja tutkimustakin. Se on merkittävä vahvuus, joka tulisi vastaisuudessa huomioida paljon paremmin kehitettäessä sukupuolten tasa-arvoa edistäviä korkeakoulu- ja tiedepolitiikan rakenteita ja käytäntöjä.

Selvityksen mukaan naistutkimus on ollut keskeisessä asemassa sukupuolten tasa-arvoon liittyvien kysymysten esille tuomisessa ja tutkimustiedon tuottamisessa. Naistutkimus on edistänyt tasa-arvokysymysten tarkastelua myös muilla tieteenaloilla.

Taustaa

Taustaselvityksissä arvioidaan hallituksen tasa-arvopoliittisia tavoitteita ja toimia ja toimenpiteiden vaikutuksia. Selvitysten tarkoituksena on koota yhteen tietoa eri lähteistä koskien tasa-arvotilanteessa tapahtuneita muutoksia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Taustaselvitysten tekijöiltä on lisäksi pyydetty ehdotuksia tulevaisuuden tavoitteiksi ja toimenpiteiksi kyseisen teema-alueen osalta.

Hallituksen tasa-arvoselonteko tehdään Suomessa nyt ensimmäistä kertaa, ja se annetaan eduskunnalle syksyllä 2010.

Lisätietoja

ylitarkastaja Eeva Raevaara, puh. (09) 160 73842, 050 358 1289
ylitarkastaja Taina Riski, puh. (09) 160 74889, 050 464 9323

verkkouutiset