Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva kokeilu alkaisi ensin viidellä alueella

5.1.2011 11.23
Uutinen N5-57041

Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista kokeilua on valmisteltu kesästä 2010 asti ja kokeilusta kiinnostuneet alueet ovat voineet jättää alustavat suunnitelmansa sosiaali- ja terveysministeriöön. Kuusitoista aluetta jätti suunnitelmansa lokakuun loppuun mennessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista järjestämistä koskevaa kokeilua valmisteleva jaosto on käynyt suunnitelmat läpi ja arvioinut ne.

STM:n on tarkoitus jatkaa nopeassa aikataulussa kokeilun valmistelua niiden viiden alueen kanssa, joiden suunnitelmat olivat alueellisen kokeilun tavoitteiden mukaisia ja edellyttävät vain pieniä täsmennyksiä. Ensimmäisinä alueelliseen kokeiluun voitaisiin kutsua Kouvola, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote), Mikkelin seutu, Suur-Oulu ja Seinäjoki.

Erityishankkeet tukevat kokonaisuutta

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kehittämiseksi on tarkoitus käynnistää myös erityishankkeita. Näillä hankkeilla selvitetään järjestämiseen liittyviä erityiskysymyksiä, jollaisia voivat olla perustason ja erityistason alueelliseen työnjakoon, palvelujen tuottajien ohjauksen kehittämiseen ja alueellisten kehittämisrakenteiden luomiseen liittyvät kysymykset. STM haluaa jatkaa keskusteluja erityishankkeiden käynnistämiseksi Kainuun ja Keski-Pohjanmaan, Keski-Savon, Keski-Uudenmaan Kuuma-kuntien, Porin ja Vaasan suunnitelmien pohjalta.

Valmistelua on tarkoitus jatkaa myös muiden alustavan suunnitelman jättäneiden alueiden kanssa. Näillä olisi elokuun loppuun asti aikaa laatia tai täydentää suunnitelmia ja pyrkiä mukaan kokeiluun. Kokeiluun voisivat pyrkiä mukaan myös sellaiset alueet, jotka eivät ole vielä jättäneet ministeriölle alustavia suunnitelmia.

Kaikki jo suunnitelman jättäneet alueet saavat tammikuussa yksilöidyn palautteen suunnitelmastaan. Ministeriön suunnitelmissa on käydä kunkin alueen kanssa tarkentavia keskusteluja talven aikana.

Lisätietoja

Hallitusneuvos Päivi Salo, p. 09 160 74130
Neuvotteleva virkamies Kari Haavisto, p. 09 160 74177
Lääkintöneuvos Jukka Mattila, p. 09 160 74194