Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kansainväliset arvioijat pitävät Suomen eläkejärjestelmää kestävänä

7.1.2013 9.18
Uutinen N5-61762

Kansainvälisesti arvostetut eläkealan asiantuntijat professorit Nicholas Barr ja Keith Ambachtsheer ovat arvioineet suomalaista eläkejärjestelmää Eläketurvakeskuksen toimeksiannosta. Asiantuntijoiden mukaan Suomen eläkejärjestelmä on kattava ja kestävä.

Vahvuuksien lisäksi molemmat arvioijat näkevät Suomen järjestelmässä myös kehittämistarpeita. Professori Barr suosittelee Suomelle eläkeiän alarajan nostamista eliniän pitenemistä vastaavasti määrittelemällä jokaiselle ikäluokalle alin mahdollinen eläkeikä. Barr ei usko eläkkeelle siirtymisiän nousevan nykyisillä kannustimilla. Muutoksia voidaan Barrin mukaan tehdä kuitenkin nyt rauhassa, koska Suomen eläkejärjestelmä ei ole kriisissä.

Professori Ambachtsheerin mukaan eläkkeiden rahoitusta tulisi arvioida uudelleen. Nykyisin eläkemaksutulosta menee eläkkeiden maksamiseen noin 75 prosenttia, ja 25 prosenttia rahastoidaan tulevien eläkkeiden varalle. Ambachtsheer nostaisi rahastointiastetta nykyisestä. Riskien hajauttamisen näkökulmasta taas kansainvälisten sijoitusten osuuden tulisi kasvaa. Ambachtsheer kiinnittää arviossaan huomiota myös suomalaisten työeläkelaitosten hallintokuluihin,joita voitaisiin hänen mukaansa pienentää suuremmilla eläkevakuutusyhtiöillä ja yhtiöiden välisellä yhteistyöllä.

Koko arviointiraportti ja siihen liittyvä materiaali löytyy Eläketurvakeskuksen verkkopalvelusta.

Kansainvälinen arvio Suomen työeläkejärjestelmästä (ETK)