Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Joka kolmas maatalousyrittäjä kokee työnsä sekä henkisesti että ruumiillisesti raskaaksi

27.1.2010 8.40
Uutinen N5-54973

Maatalousyrittäjät kokevat työnsä fyysisesti ja henkisesti rasittavana. Maatalousalalla työskentelevät ovat vaaravyöhykkeellä tapaturmien ja ammattitautien suhteen. Silti vain vajaa puolet maatalousalan yrittäjistä on liittynyt työterveyshuoltoon.

"Maatalousyrittäjistä noin 63 % pitää työtään ruumiillisesti melko tai hyvin rasittavana ja noin 28 % kokee työnsä henkisesti melko tai hyvin rasittavaksi", totesi johtaja Erkki Yrjänheikki sosiaali- ja terveysministeriöstä avauspuheenvuorossaan Työterveyshuolto maatalousyrittäjien hyvinvoinnin tukena -seminaarissa 27.1.2010 Tampereella. Sosiaali- ja terveysministeriön, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ja Työterveyslaitoksen järjestämä tilaisuus kokosi 120 henkeä pohtimaan maatalousyrittäjien työterveyshuollon nykytilaa ja kehitysnäkymiä.

Työterveyshuoltoon kuuluminen tarjoaa mahdollisuuksia asiantuntija-apuun terveyden ja työkyvyn tukemisessa sekä antaa myös mahdollisuuksia kehittää työpaikan olosuhteita ja työyhteisöä. Maatalousyrittäjille tehty työterveyshuollon kysely selventää maatalousyrittäjien ja työterveyshuollon suhdetta.

Työterveyshuollon kuntoutus kiinnostaa

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen selvityksen mukaan maatalousyrittäjät, jotka ovat liittyneet työterveyshuoltoon arvostavat työterveyshuollon tarjoamaa kuntoutusta (26 % vastaajista). Myös mahdollisuutta huolehtia omasta terveydestään (23 % vastaajista) ja määräaikaisterveystarkastuksia (19 % vastaajista) pidetään tärkeinä. Työterveyshuollon tarjoamat ehdotukset työolosuhteiden parantamiseksi jäävät vasta neljännellä sijalle.

"Työterveyshuoltoon ei ole liitytty, jos työterveyshuoltopalvelut on saatu työnantajan kautta (33 % vastaajista) tai liittyminen on jäänyt muiden asioiden alle (21 % vastaajista). Vastaajista 19 % ilmoittaa, että heillä ei ole ollut tietoa asiasta, ja 18 % vastaajista ilmoittaa, että eivät ole liittyneet työterveyshuoltoon, koska sen palvelut eivät toimi, selvitti palvelupäällikkö Sirpa Havu Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta.

Maatalousyrittäjien ennaltaehkäisevä työterveystyö vaatii erityisosaamista ja heidän työolosuhteidensa tuntemusta. Maatalousyrittäjät toivovat, että heidän työterveyspalveluaan kehitettäisiin kohdentamalla tilakäynnit paremmin yrittäjien tarpeisiin ja varmistamalla, että akuutin sairaanhoitopalvelun saanti olisi joustavaa. Lisäksi he arvostaisivat tiiviimpää yhteyttä, esimerkiksi vuosittaista kontaktia, työterveyshuoltoon. Nykyisen hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaan maatalousyrittäjät ovat yhteydessä työterveyshuoltoon joka toinen vuosi terveystarkastusten muodossa.

Lisätietoja

kehityspäällikkö Markus Pyykkönen, STM, p. 040 719 5774

verkkouutiset