Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kunnossapidon turvallisuuskampanja käynnistyy

28.4.2010 11.16
Uutinen N5-54796

Eurooppalainen kunnossapidon turvallisuuskampanja 2010 - 2011 starttaa kansainvälisenä työturvallisuuspäivänä 28. huhtikuuta. Suomessa kampanjaa koordinoi sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto. Kampanja toteutetaan verkostoyhteistyössä kaikkien suomalaisten työterveys- ja -turvallisuustoimijoiden – ennen kaikkea työpaikkojen kanssa.

Ensimmäisenä kampanjavuonna keskitytään teollisuuden huolto- ja kunnossapitotöiden riskeihin. Turvallisuuskampanjassa palkitaan myös hyviä eurooppalaisia kunnossapidon käytäntöjä. Kampanja avattiin Finlandia-talolla järjestetyssä Turvallinen kunnossapito -seminaarissa. Kampanja toteutetaan yhteistyössä Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n ja Suomen Työsuojelualan Yritysten Liitto ry:n (STYL) kanssa.

Huolto- ja kunnossapitotöissä huolehditaan koneiden, laitteiden ja rakennusten kunnosta, jotta tuotannon sekä koneiden ja laitteiden toimivuus voidaan varmistaa. Huolto- ja kunnossapitotyöt ovat moninaisia ja niihin voi kuulua muun muassa korjauksia, häiriönpoistoja, ylläpitoa, vian etsintää, osien vaihtoa, tarkastuksia, kalibrointeja, mittausta ja testausta.

Huolto- ja kunnossapitotöiden tekeminen altistaa työntekijät useille terveys- ja turvallisuusriskeille. Vaaroja aiheuttavat esimerkiksi koneen toimintahäiriöt, puutteellinen ohjeistus sekä töiden turvaton suorittaminen.

Lisätietoja

johtaja Erkki Yrjänheikki, STM, p. 09 160 72479
ylitarkastaja Hannu Stålhammar, STM, p. 09 160 73108

 

verkkouutiset