Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kansainvälinen sopimus edistää tupakoinnin torjuntaa

17.2.2011 11.13
Uutinen N5-57354

Maailman terveysjärjestön (WHO) tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen (FCTC) tavoitteena on suojella nykyisiä ja tulevia sukupolvia tupakoinnin ja ympäristön tupakansavun aiheuttamilta vakavilta terveyshaitoilta. Se on ensimmäinen kansanterveydenalalla tehty valtiosopimus.

Sopimus on vaikuttanut valtioiden tiukentuneeseen tupakkasääntelyyn eri puolilla maailmaa. Se velvoittaa suojelemaan ihmisiä ympäristön tupakansavulle altistumiselta, sääntelemään tupakkatuotteiden sisältöä, tuotetietojen antamista sekä pakkausmerkintöjä. Lisäksi tupakkatuotteiden kysynnän vähentämiseksi on tarjottava koulutusta, tietoa ja tukea tupakoinnin lopettamiseksi. Sopimus kieltää tupakkatuotteiden myynnin alaikäisille sekä tupakan mainonnan. Valtioita kannustetaan toteuttamaan myös sopimusta pidemmälle meneviä toimenpiteitä muun muassa vero- ja hintapolitiikan osalta.

Suomi täytti kaikki keskeiset sopimusvelvoitteet jo siihen liittyessään, mutta kaikkia sopimuksen ja toimeenpano-ohjeiden suositusluontoisia asioita ei ole ainakaan vielä toteutettu. Suomessa ei esimerkiksi ole käytössä kuvallisia terveysvaroituksia. Suomi myös sallii tietyin edellytyksin erillisen tupakkatilan rakentamisen savuttomiksi säädettyihin tiloihin.

FCTC on yksi laajimmin hyväksytyistä ja nopeimmin levinneistä kansainvälisistä sopimuksista. Vuoden 2011 alkuun mennessä siihen oli liittynyt jo 172 maata. Jäseninä ovat muun muassa Venäjä, Australia, Kanada, Kiina, Japani ja kaikki EU:n jäsenmaat Tšekkiä lukuun ottamatta. Merkittävimmistä valtioista vain USA ja Indonesia ovat toistaiseksi sen ulkopuolella.

Suomi allekirjoitti sopimuksen ensimmäisten joukossa kesäkuussa 2003 ja se tuli Suomea sitovaksi huhtikuussa 2005. Puitesopimus on elävä sopimus, jota tulee kehittää edelleen, jotta se vastaisi yhä paremmin tupakan aiheuttamiin terveyshaasteisiin. Suomi on toiminut aktiivisesti sopimuksen täydentämiseksi ja kehittämiseksi osallistumalla muun muassa sen toimeenpano-ohjeita laativien työryhmien työhön.

Kehittämistyön tueksi sosiaali- ja terveysministeriö on julkaisut tupakkasopimuksen ja sen toimeenpano-ohjeiden keskeistä sisältöä käsittelevän julkaisun "Tupakkasopimus tutuksi - Tupakoinnin torjuntaa koskeva puitesopimus (WHO FCTC).

Lisätietoja

Ylitarkastaja Reetta Siukola, p. 09 160 73231

verkkouutiset