Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kaste kutsuu kehittämään sosiaali- ja terveydenhuoltoa

5.3.2012 9.13
Uutinen N5-59253

Sosiaali- ja terveysministeriö jalkautuu kevään 2012 aikana haastamaan kuntia parantamaan sosiaali- ja terveyspalveluitaan Kaste-ohjelman puitteissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste) tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja palveluja asiakaslähtöisiksi. Painopistettä on siirretty ongelmien hoidosta fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen ja ongelmien ehkäisemiseen.

"Suomi on rakennettu sosiaalisilla innovaatioilla ja avarakatseisella tulevaisuuteen suuntaavalla työllä. Tässä samassa hengessä haastan nyt kuntia kehittämään omia palveluitaan Kaste-rahoituksen tuella", sanoo ohjelmasta vastaava peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson.

Ensimmäinen aluekierroksen tilaisuus järjestetään Espoossa 6.3. Seuraavat tilaisuudet järjestetään 12.3. Tampereella, 26.3. Oulussa, 2.4. Turussa ja 16.4. Kuopiossa.

Tilaisuudet on tarkoitettu kaupunkien ja kuntien johtaville viranhaltijoille, luottamushenkilöille, sosiaali- ja terveydenhuollon johtajille, järjestöjen ja yritysten edustajille sekä opetus-, tutkimus- ja kehittämistyön vastuuhenkilöille. Myös tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita tilaisuuksiin.

Lisätietoja

valtiosihteeri Sinikka Näätsaari, p. 09 160 74099
erityisavustaja Erkki Papunen, p. 09 160 74157
apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, p. 09 160 73859
neuvotteleva virkamies Salme Kallinen-Kräkin, p. 09 160 73228

verkkouutiset