Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kaste-ohjelman väliarviointi: Kaste kokoaa onnistuneesti keskeiset toimijat yhteen

10.5.2010 8.45
Uutinen N5-54766

Kaste-ohjelman ulkoisen arvioinnin ensimmäinen väliraportti on valmistunut. Raportin mukaan Kaste-ohjelma keskittyy olennaisiin sosiaali- ja terveyspuolen kehityshaasteisiin ja yhdistää alueelliset ja valtakunnalliset toimijat onnistuneesti.

Kaste-ohjelman kolmivaiheinen arviointi toteutetaan vuosina 2009 - 2011. Kokonaisarviointi tuottaa tietoa ohjelman toimivuudesta sosiaali- ja terveyspolitiikan strategisen johtamisen ja ohjauksen välineenä. Lisäksi arvioidaan sitä, missä määrin hankerahoitus on tukenut strategisesti tärkeiden tavoitteiden saavuttamista.

Ulkoisen arvioinnin mukaan Kaste-ohjelma on oikealla tiellä. Väliraportissa mainitaan, että Kaste on onnistunut strategisten tavoitteiden asettelussa ja ohjelman organisoinnissa. Kaste-ohjelmassa toimii hyvin myös aluejohtoryhmien verkosto, ja alueelliset suunnittelijat tekevät hyvää työtä sosiaali- ja terveysministeriön strategisten linjausten edistämiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi kaikissa kunnissa.

Väliraportin mukaan Kaste-ohjelma pureutuu myös sosiaali- ja terveyssektorin tärkeimpiin kehittämistarpeisiin. Ohjelma on onnistunut kokoamaan kansallisella tasolla keskeisimmät ja tehokkaimmat toimijat yhteen. Hankerahoitusmalli toimii pääosin, ja ylikunnalliset hankkeet ovat avainasemassa uusien toimintamallien juurruttamisessa ja levittämisessä.

Ohjelman toinen väliraportti ilmestyy lokakuussa 2010 ja loppuraportti joulukuussa 2011.

webbnyheter