Kehyspäätös julkaistu VM:n verkkosivuilla

27.3.2013 11.16
Uutinen N5-62196

Valtioneuvosto käsitteli tänään istunnossaan viime viikon kehysriihen päätöksiä ja antoi eduskunnalle selonteon valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014-2017. Kehyspäätös, johon on kirjattu myös STM:n hallinnonalaa koskevat päätökset, löytyy valtiovarainministeriön verkkopalvelusta.

Valtiontalouden kehykset vuosille 2014-2017 (VM)

verkkouutiset