Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Keskussairaalat ovat kantaneet päävastuun lasten reuman hoidosta

8.2.2011 14.22
Uutinen N5-57255

Keskussairaalat ovat kantaneet päävastuun lasten reuman hoidosta Heinolan Reumasäätiön sairaalan viimekeväisen konkurssin jälkeen. Vaikeimpien potilaiden hoito on keskittynyt yliopistosairaaloihin. Professori Matti Korppi on laatinut sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta raportin siitä, miten sairaanhoitopiirit ovat vastanneet muuttuneeseen tilanteeseen.

Reumasäätiön sairaalassa oli hoidossa 450 reumaa sairastavaa lasta ja sairaalassa toimi 7 lastenlääkäriä. Yliopistosairaalat käyttivät sairaalan palveluja vähän ja lähellä Reumasäätiön sairaalaa olevat sairaanhoitopiirit enemmän. Muun muassa 250 lapsireumaatikkoa Lahden, Kotkan ja Jyväskylän keskussairaaloiden vastuualueilla hoidettiin Reumasäätiön sairaalassa. Muut kuin lähellä Reumasäätiön sairaalaa olevat sairaanhoitopiirit olivat jo ennen konkurssia rakentaneet lastenreuman hoidon toteutuksen omassa sairaalassaan.

Raportti toi esiin huolen keskussairaaloiden lastenreumatologian konsultaatiopalvelujen riittävyydestä. Mikäli konsultaatiomahdollisuudet eivät ole riittävät, lapsia joudutaan lähettämään yliopistosairaaloihin. Konsultoivien lastenreumatologien keskeinen tehtävä on myös kouluttaa paikallisia lääkäreitä sekä osallistua moniammatillisten tiimien kehittämiseen. Pääosin keskussairaalat olivat pystyneet järjestämään riittävät konsultaatiot.

Reumasäätiön sairaalasta siirtyneiden potilaiden sairaus on ollut pääsääntöisesti vaikea. Heidän hoitoaan on jouduttu ohjaamaan oletettua enemmän yliopistosairaaloihin.

Sairaalat ovat lisänneet henkilöstöä lastenreuman hoitoon

Yliopistosairaalat ovat lisänneet reumahoitajien ja lastenreumaan perehtyneiden fysioterapeuttien työpanoksia suhteessa erikoislääkäreiden työpanoksiin. Ne ovat myös tarjonneet tukea muiden keskussairaaloiden moniammatillisten tiimien rakentamiseen, jotta hoidon oikea porrastus olisi mahdollista. Selvityksen mukaan yliopistosairaaloiden moniammatillisissa tiimeissä ei ole puutteita.

Lasten reuman koulutuksen lisääminen ja osaavan henkilöstön saanti muihin kuin yliopistollisiin sairaaloihin on edelleen haaste. Hoidon kokonaisuus keskussairaaloissa vaatii lastenreuman perehtyneen lääkärin lisäksi sairaanhoitajan, fysioterapeutin ja kuntoutusohjaajan.

Keskussairaaloissa ja yliopistosairaaloissa on silti lisätty henkilöstöä lastenreuman hoitoon vuoden 2010 aikana. Useammassa sairaalassa on tarkoituksena tänä vuonna edelleen parantaa hoidon resursointia ja kehittää toimivaa hoitoketjua perusterveydenhuollon, keskussairaaloiden ja yliopistosairaaloiden välillä.

Lisätietoja

Lääkintöneuvos Timo Keistinen, p. 09 160 74116

 

verkkouutiset