Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kiti Müller ja Mikko Härmä saivat työympäristötyön erityisansiomitalit

1.6.2010 13.05
Uutinen N5-55015

Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula luovutti tiistaina 1. kesäkuuta Helsingissä kultaiset työympäristötyön erityisansiomitalit tutkimusprofessori Kiti Müllerille ja professori Mikko Härmälle. Palkitut ovat tutkimuksissaan tuoneet esiin työurien pidentämiseen liittyviä keskeisiä haasteita.

Työterveyslaitoksen aivot ja työ -tutkimuskeskuksen johtaja Kiti Müller on tutkinut aivojen ja aistien suorituskykyä tietotekniikan aiheuttamassa informaatiotulvassa. Suomessa on tutkimustyön tuloksena uutta tietoa aivojen ja aistien toiminnasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimukset antavat arvokasta tietoa siitä, miten aivotyötä ja erilaisia tietotyöympäristöjä voidaan kehittää ihmisille sopiviksi.

Työterveyslaitoksen inhimillinen työ -osaamiskeskuksen johtaja Mikko Härmä on mahdollistanut sen, että Suomessa on inhimillisen työn kansainvälistä huippuosaamista, tutkimustuloksia ja -perinteitä sekä huippututkijoita. Hän on tutkinut vuorotyötä tekevien unta ja unentarvetta sekä unen vaikutusta työntekijöiden vireystilaan.

Taustaa

Sosiaali- ja terveysministeri myöntää erityisansiomitalit Tapaturmavakuutuslaitosten liiton yhteydessä olevan työympäristömitalitoimikunnan esityksestä vuosittain. Mitalit myönnetään henkilöille heidän tekemästään ansiokkaasta työstä työympäristön hyväksi. Mitalit voidaan myöntää myös yhteisölle.


Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Markus Pyykkönen, STM, p. (09) 160 73132, [email protected]
Erityistutkija Hannu Tarvainen, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, p. 040 516 9255, [email protected]