Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kunnat voivat vielä ilmoittautua muutosjohtamisen kehittämisen

11.6.2010 11.42
Uutinen N5-55143

Kunnat ja yhteistoiminta-alueet voivat osallistua Muutosjohtamisen tuki -hankkeeseen vielä kesäkuun loppuun. Joistakin kunnista on tullut pyyntöjä ilmoittautumisajan jatkamiselle, joka oli alun perin 8. kesäkuuta.

Muutosjohtamisen -tuki hankkeessa tarjotaan tukea ja sparrausapua kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon muutosjohtamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtionvarainministeriön vetämässä hankkeessa tarkastellaan kuntien kehittämishankkeita ja niiden vaikuttavuutta yhdessä kuntien sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Suomen Kuntaliiton, Työterveyslaitoksen ja Sitran kanssa. Päämääränä on tukea kuntia muutosjohtamisessa ja tuoda esille hyviä oppeja.

Kunnat ja yhteistoiminta-alueet ilmoittautuvat mukaan hankkeeseen lähettämällä osoitteeseen kristiina.bredenberg[at]ttl.fi niiden henkilöiden sähköpostiosoitteet, jotka tulevat vastaamaan hankkeeseen liittyvään kyselyyn. Ilmoittautuminen on tehtävä 30.6.2010 mennessä.

Hankkeeseen ilmoittautuvien tulee sitoutua siihen, että seuraavien toimijatasojen edustajat vastaavat kyselyyn:

ylin virkamiesjohto (kunnan/yt-alueen virkamiesjohto, sosiaali- ja terveysjohtaja) lähiesimiehet (min. 10 hlöä) henkilöstö (min. 10 hlöä) kunnan luottamushenkilöt (kunnanhallitusten ja/tai lautakuntien jäsenet, min. 10 hlöä) Johtamista kehitetään perkaamalla muutosprosesseja

Muutosjohtamisen tuki - hankkeessa kerätään sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeissa mukana olevien henkilöiden kokemuksia sekä arvioidaan kunkin muutosprosessin kriittisiä kysymyksiä ja tehokkaan toimeenpanon onnistumista. Kaikki osallistuvat kunnat saavat analyysin muutosprosessistaan.

Analyysejä syvennetään työseminaareissa, joissa maan johtavat asiantuntijat sparraavat vastaajia ratkaisemaan prosessien keskeisimpiä haasteita. Työseminaarivaiheeseen valitaan kyselyvastausten perusteella uudistushankkeet, joiden kokemuksista on oletettavaa hyötyä myös muille kunnille ja alueille sekä prosessit, joiden etenemistä työseminaarit voivat selkeästi tukea. Työseminaarin tarkoituksena on tuottaa aineksia muutosprosessia ohjaavalle alueelliselle keskustelulle.

Kunnat ja yhteistoiminta-alueet voivat itse tarkemmin valita sen kehittämishankkeen, jonka haasteita tarkastellaan. Näitä voivat olla esimerkiksi kunnan uuden sosiaali- ja terveydenhuolto-organisaation muodostaminen, toiminnassa olevan kuntayhtymän palveluiden mittava uudelleenorganisointi tai uuden yhteistoiminta-alueen muodostaminen.

Hankkeen päätösseminaari on keväällä 2011. Päätösseminaarissa muodostetaan kuva sosiaali- ja terveyssektorin muutosprosesseista Suomessa. Samalla nostetaan myös esiin ansiokkaita esimerkkejä ja kannustetaan kaikkia kunnianhimoiseen uudistustyöhön.

Lisätietoja

ohjelmapäällikkö Juha Teperi, STM, p. (09) 160 72414, [email protected]
neuvotteleva virkamies Anne-Marie Välikangas, VM, p. (09) 160 32221, [email protected]
neuvotteleva virkamies Inga Nyholm, VM, p. (09) 160 32212, [email protected]