Kommunerna tävlar om titeln Årets friskaste

7.8.2009 11.15
Nyhet N5-56017

Tävlingen om årets friska kommun 2009 fortsätter till slutet av augusti. I tävlingen belönas en kommun som är innovativ, aktiv och en förebild inom det hälsofrämjande arbetet.

Det handlar om såväl hälsofrämjande förhållanden som tjänster. Erbjuds barn och unga hälsosam skolmat? Har kommuninvånarna möjligheter att motionera tryggt och obehindrat? Främjar organisationerna invånarnas delaktighet? 

I tävlingen söker vi redan genomförda effektiva verksamhetsmodeller och god praxis. Det är inte fråga om enskilda trick eller projekt, utan ett systematiskt och övergripande arbete till vilket olika parter har förbundit sig,

Alla Finlands kommuner som upplever att de är förebilder i att främja hälsa och välfärd kan delta i tävlingen. De bästa tävlingssvaren sammanställs i en gemensam publikation som ska hjälpa utvecklingsarbetet i de kommuner som ännu inte har uppfattat den mänskliga och ekonomiska nyttan av att främja hälsa.

Tävlingen arrangeras av politikprogrammet för hälsofrämjande, social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd.

För mer informationprogramdirektör Maija Perho, tfn (09) 160 72409
överinspektör Taru Koivisto, tfn (09) 160 73166
webbnyheter