Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kuntainfo pitkäaikaissairaiden lasten lääkehoidon toteuttamisesta päivähoidossa

5.10.2012 12.19
Uutinen N5-61277

Sosiaali- ja terveysministeriö on toimittanut kunnille kirjeen pitkäaikaissairaiden lasten lääkehoidon toteuttamisesta päivähoidossa. Kirjeellä halutaan selventää lapsen hoitopäivän aikaista hoidon koordinointia niin, että jokaisella toimijalla on tieto omasta roolistaan ja vastuustaan.

Pitkäaikaissairaiden lasten hoidon ohjaukseen ja seurantaan liittyvät käytännön järjestelyt ovat osa terveydenhuoltoa. Yhteistyö on tärkeää, jotta lapsi kokee olonsa turvalliseksi hoitopaikassa sairaudestaan huolimatta ja vanhemmat voivat levollisin mielin viedä lapsensa hoitoon.

Kuntainfo 5/2012: Pitkäaikaissairaiden lasten lääkehoidon turvallinen toteuttaminen lasten päivähoidossa