Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Konferenssi korosti sukupuolitietoisuuden merkitystä kouluissa ja opettajien koulutuksessa

11.3.2011 8.59
Uutinen N5-57464

Jyväskylässä järjestettiin keskiviikkona 9.3.2011 pohjoismainen konferenssi "Nordic Challenges, Future Possibilities - Gender Awareness in School and Teacher Education".

Konferenssissa pohjoismaiset tutkijat, opettajankouluttajat ja muut kiinnostuneet pohtivat miten kouluista ja opettajankoulutuksesta saataisiin sukupuolitietoisempia. Konferenssissa käsiteltiin koulujen ja opettajankoulutuksen tilaa tasa-arvon edistämisen kannalta viidessä eri pohjoismaassa. 

Puheenvuoroissa tuotiin esiin tarve kehittää opettajankoulutusta sukupuolinäkökulmasta. Opettajankoulutuksella on keskeinen rooli tasa-arvon edistämisessä ja sukupuoleen perustuvan segregaation purkamisessa.  Tasa-arvoisuuden edistäminen vahvistaa mahdollisuuksia ehkäistä koulukiusaamista ja lisätä ystävyyssuhteita yli sukupuolirajojen, totesi opetusministeri Henna Virkkunen konferenssissa. Koulukäytäntöihin tarvitaan myös muutoksia: esimerkiksi käsityöoppiainetta voitaisiin opettaa kaikille samansisältöisenä.

Konferenssissa luennoinut professori ja TASUKO- hankkeen vastuullisen johtajan, Elina Lahelman, mukaan sukupuolinäkökulman puute on todettu jo vuosikymmeniä sitten, mutta askelia sukupuolitietoisuuden suuntaan on otettu vaihtelevasti eri yliopistoissa. Lahelman mukaan Suomessa edelleen uskotaan, että sukupuolten tasa-arvo on saavutettu, joten tasa-arvon edistämiseksi ei nähdä vaivaa kouluissa ja opettajien koulutuksessa.

Islannin tilanteesta kertoi professori Guðný Guðbjörnsdóttir , jonka mukaan tasa-arvoa kannatetaan Islannissa yleisellä tasolla, mutta konkreettisiin muutoksiin ei olla valmiita. Professori Hillevi Lenz-Taguchi Tukholman yliopistosta puolestaan esitteli ruotsalaisessa varhaiskasvatuksessa toteutettuja perinteisiä sukupuoliasetelmia haastavia pedagogisia ratkaisuja ja menetelmiä.

Työryhmäkeskusteluissa osallistujat jakoivat ajatuksiaan uusista pedagogisista ratkaisumalleista ja mahdollisuuksista edistää aihepiirin tutkimusta.  Paneelikeskustelussa Tanskasta Christine Dreyer Alexandersen, Norjasta Åse Røthing, Ruotsista Susanne Kreitz-Sandberg sekä Suomesta Vappu Sunnari kertoivat, että tilanne pohjoismaittain vaihtelee tasa-arvo- ja sukupuoliteemojen osalta, mutta myös samankaltaisuuksia nousi esiin.

Konferenssi tarjosi luontevan foorumin vaihtaa ajatuksia eri maiden toimijoiden välillä sekä pohtia uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön.

Konferenssin järjestäjänä toimi Suomen Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama TASUKO-hanke sekä Pohjoismaiden ministerineuvosto. Konferenssi liittyi pohjoismaiseen kasvatusalan konferenssiin (NERA) ja oli osa Pohjoismaisen ministerineuvoston Suomen puheenjohtajuuskauden tasa-arvosektorin toimintaa.

Lisätietoja:

Jukka Lehtonen, Gender and Education -verkoston vetäjä Pohjoismaisessa kasvatustutkimuksen järjestö NERA:ssa, tutkimuskoordinaattori TASUKO, HY, [email protected]

verkkouutiset