Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kraven på fartygspersonalens synförmåga ändras

20.11.2013 12.09
Nyhet N5-63429

Kraven på fartygspersonalens synförmåga ändrades genom social- och hälsovårdsministeriets förordning som trädde i kraft den 12 november 2013. Enligt den reviderade förordningen tillämpas de skärpta kraven på synförmåga och hörsel inte på personer som har arbetat inom branschen sedan före april 2013. Kraven gäller inte heller personer som före år 2014 godkänts att genomföra studier inom branschen.

Ytterligare uppgifter

regeringsråd Liisa Katajamäki, tfn 02951 63329, [email protected]

webbnyheter