Kuntien ostopalveluna hankkimasta lääkkeiden annosjakelusta ei saa aiheutua lisäkustannuksia asiakkaille

2.10.2013 13.31
Uutinen N5-63181

Kotihoidossa olevalle asiakkaalle ei saa aiheutua lisäkustannuksia siitä, jos kunta päättää hankkia lääkkeiden annosjakelun ostopalveluna. Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään ohjeistanut kuntia lääkejakelun järjestämisestä.

Asiakkaiden kotona asumisen tukemisen kannalta on olennaista, että heidän lääkehoidostaan huolehditaan osana kotihoitoa. Kunta päättää siitä, miten kotihoidon palvelu järjestetään.

Kun kunta hankkii lääkkeiden annosjakelun ostopalveluna, sen on vastattava siitä aiheutuvista kustannuksista. Jos kotihoitoon kuuluu hoitosuunnitelman mukaisesti lääkkeiden jako annostelijaan, kunta vastaa lisäkustannuksista ulkoistaessaan annosjakelun apteekeille. Palveluasumisessa on noudatettava vastaavaa linjaa.

Asiakas vastaa kuitenkin itse kustannuksista silloin, kun lääkkeiden annosjakeluun liittyminen on avohoidon asiakkaalle tosiasiallisesti vapaaehtoista ja asiakas valitsee annosjakelun.

Lääkkeiden koneellista annosjakelua voidaan pitää turvallisuussyistä hyvänä vaihtoehtona. Se myös vapauttaa kotihoidon työntekijöiden aikaa muuhun hoitoon ja huolenpitoon. Koska suurella osalla etenkin kotihoidon vanhusasiakkaista on vaikeuksia asioida itsenäisesti apteekissa, mahdollisuus saada kotihoidon apua ainakin lääkkeiden hakemiseen apteekista on välttämätöntä.

Lisätietoja

Lakimies Emmi Koiranen, p. 02951 63568
Hallitussihteeri Mari Laurén, p. 02951 63375

verkkouutiset