Naisten ja miesten valinnat vaikuttavat eri tavoin ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen

3.2.2011 15.48
Uutinen N5-57229

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Pohjoismaiden ministerineuvoston tasa-arvosektori järjestivät Sukupuoli, ilmastonmuutos ja kestävä kehitys -tapahtuman 1.2.2011 Turussa. Tapahtuma järjestettiin Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajakauden avauskonferenssin "Ratkaisuja lähellä, yhdessä" yhteydessä.

Tapahtumassa keskusteltiin siitä, miten sukupuoli vaikuttaa kulutustottumuksiin, ja mitä vaikutuksia naisten ja miesten arkipäiväisillä valinnoilla on ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen.   Keskustelussa oli myös se, miten ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaikutukset näkyvät eri tavoin naisten ja miesten elämässä.

Suomi on nostanut ilmastonmuutoksen hallinnan puheenjohtajakautensa johtoteemaksi. Tapahtumaa järjestämässä olivat myös Ahvenanmaan maakuntahallitus sekä Åbo Akademin ja Turun yliopiston nais- ja sukupuolitutkimusten oppiaineet.

Sukupuoli, ilmastonmuutos ja kestävä kehitys -tapahtuman puheenvuorot

Tilaisuuden avasivat maaneuvos Viveka Eriksson (Ahvenanmaa) ja pohjoismaiden yhteistyön sihteeristön päällikkö Bo Lindroos (Suomi). Tilaisuudessa puhuivat kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen torjunnan pohjoismaiset asiantuntijat.

Tutkimusjohtaja Annika Carlsson-Kanyaman (Totalförsvarets forskningsinstitut, Ruotsi) mukaan  miesten ja naisten poikkeavilla tulotasoilla on vaikutuksia vapaa-ajan käyttäytymiseen ja näin ollen myös ympäristöön. Miesten korkeammat tulot heijastuvat suurempana kulutuksena, miehet esimerkiksi valitsevat kalliimpia ja päästöiltään suurempia autoja. Naisten kulutustottumuksissa esimerkiksi vaatteiden ja kenkien osuus on miehiä suurempi, mutta tällä ei ole merkittävää vaikutusta hiilidioksidipäästöihin. 

Lehtori Hilda Rømer Christensen Kööpenhaminan yliopistosta kertoi, että miehet ajavat enemmän yksityisautoilla ja naiset käyttävät enemmän julkisia kulkuvälineitä. Siten vaikutukset ns. hiilijalanjälkeen ovat erilaiset naisilla ja miehillä. Julkisten kulkuvälinejärjestelmien suunnitelmissa pitäisi entistä vahvemmin huomioida sukupuolten erilaiset tarpeet ja käyttäytyminen ja etsiä keinoja, joilla ihmisiä saadaan vähentämään yksityisautoilua.

Tutkija Gun Roos (Statens Institutt for Forbruksforskning, Tanska) kertoi miten sukupuolten erilaiset ravintotottumukset vaikuttavat ilmastonmuutokseen. Ravintoon liittyvillä valinnoilla on yhteys sukupuolirooleihin, esimerkiksi vihannesten syöminen ei edelleenkään helposti yhdisty käsityksiimme maskuliinisesta miehestä.  Naisten ja miesten välillä on eroja esimerkiksi siinä, että miehet syövät mielellään enemmän lihaa kuin kasviksia ja naiset ostavat pullotettuja vesiä, molemmat luonnonvaroja kuluttavia valintoja.

Naisten ja miesten välillä on eroja myös asennetasolla, kertoi tutkija Christan Dymén (Nordregio, Ruotsi). Kattavassa tutkimuksessa 290 kunnassa Ruotsissa oli havaittu, että naisten ja miesten asenteet ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyen eroavat toisistaan. Kunnissa, joissa naisten osallistuminen ilmastonmuutoksen torjuntaan oli vahvaa, oli ilmastonmuutoksen vähentämisstrategia muita kuntia pidemmällä.

Tapahtumassa järjestettyyn paneelikeskusteluun osallistuivat Ahvenanmaan ympäristöministeri Katrin Sjögren, kansainvälisten kysymysten asiantuntija Aira Kalela (Global Gender and Climate Alliance) sekä yrittäjä Jonina Bjartmarz, Islannin entinen ympäristöministeri ja pohjoismaisen yhteistyön ministeri. Keskustelussa todettiin että naisten ja miesten kulutusvalinnat ovat yhteydessä kulttuurisiin rakenteisiin, joita muun  muassa mainonta monin keinoin ylläpitää. Esimerkiksi yksityisautoilun ja liikkumisvapauden korostaminen osana miehistä identiteettiä ja toisaalta vaikkapa shoppailun käsittäminen naisellisena ajanvietteenä näkyy mainonnassa hyvin selvästi. Jatkossa tarvittaisiin sukupuolisensitiivisiä kampanjoita ilmastonmuutoksesta ja sukupuolten erot huomioivia kohdennettuja ratkaisuja jos aiotaan murtaa sukupuolistereotypioiden vaikutusta.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Päivi Yli-Pietilä, STM, p. (09) 160 74889, [email protected]
Ylitarkastaja Annamari Asikainen, STM, p. (09) 160 73837, [email protected]

verkkouutiset