Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Vanhuspalvelulaki vahvistaa ikäihmisten asemaa

18.6.2012 5.47
Uutinen N5-60771

Vanhuspalvelulaki on ollut laajalla lausuntokierroksella, ja suurin osa lausunnoista on saatu. Laki muokataan lopulliseen muotoonsa lausuntopalautteen perusteella. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syksyllä 2012.

Lakiluonnos valmisteltiin peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonin asettamassa ohjausryhmässä, johon ministeri oli kutsunut alan huippuasiantuntijoita. Ryhmässä olivat edustettuina kaikki keskeiset sidosryhmät, joita asia koskee. Hallitusneuvos Riitta Kuusisto toimi ohjausryhmän toisena sihteerinä.

Riitta Kuusiston mukaan valmistelun pohjana oli viimekeväinen lakiluonnos, joka muutti koko ajan muotoaan valmistelun edetessä. Lopputuloksena syntynyt uusi lakiluonnos poikkeaa edeltäjästään melkoisesti.

"Ensisilmäys saatuun lausuntopalautteeseen osoittaa, että muutoksia pidetään pitkälti oikean suuntaisina, mutta parantamisen varaakin löytyy. Joissakin asioissa lausunnon antajien näkemykset näyttävät menevän ristiin. Käymme parhaillaan lausuntoja huolella läpi. Sen jälkeen on aika tehdä poliittiset päätökset muutostarpeista."

Ikääntyneen väestön toimintakykyä tuetaan

Lakiluonnoksessa korostuu vahvasti tavoite tukea ikääntyneen väestön toimintakykyä ja itsenäistä elämää. 

"Hyvinvointia edistävät palvelut ja varhainen tuki parantavat elämän laatua ja siirtävät myöhemmäksi ympärivuorokautisten palvelujen tarvetta.  Ihmisarvoisen elämän kannalta on tärkeää, että toimintakykyä tuetaan myös siinä vaiheessa, kun iäkäs ihminen on jo siirtynyt ympärivuorokautiseen hoitoon", sanoo Kuusisto.

Yksilöllinen palvelukokonaisuus iäkkäiden tarpeiden mukaan

Iäkkään henkilön toimintakyky ja palvelujen tarve pitää lakiluonnoksen mukaan selvittää kokonaisvaltaisesti, monipuolisesti ja joutuisasti.  Näin saadaan kuva siitä, millainen palvelukokonaisuus tukee parhaiten iäkkään ihmisen toimintakykyä ja vastaa hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa.  Kokonaistilanteen selvittäminen vaatii moniammatillista osaamista. Sitä laki velvoittaisi kunnan hankkimaan käyttöönsä riittävässä määrin.

Iäkäs henkilö tarvitsee usein apua myös saadakseen tarvitsemansa erilaiset palvelut. Sosiaalipalvelujen saanti helpottuu, kun hakemuksen voi jatkossa tehdä myös suullisesti.  

Päätökset sosiaalipalvelujen myöntämisestä olisi tehtävä ja palvelut toteutettava nykyistä ripeämmin. Iäkkäälle henkilölle nimettävä vastuutyöntekijä pitäisi huolta, että asiakas saa hänelle kuuluvat palvelut.

Ikäihmisten ääni kuuluviin

Lain tavoitteena on, että iäkkäät ihmiset saavat nykyistä paremmin äänensä kuuluville niin yksilöinä kuin väestöryhmänä.

"Iäkkään ihmisen omat näkemykset ovat lähtökohta, kun mietitään mitä palveluja hän tarvitsee ja miten niitä toteutetaan.  Iäkästä ihmistä pitää kuunnella ja erilaisista vaihtoehdoista pitää neuvotella hänen kanssaan", Kuusisto painottaa.

Vanhusneuvostot tuovat ikääntyneen väestön äänen kuuluviin. Vanhusneuvosto pitää asettaa jokaiseen kuntaan, ja se on otettava mukaan kaikkeen sellaiseen kunnan päätöksentekoon, joka vaikuttaa ikääntyneen väestön elinoloihin ja palveluihin.