Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Palvelurakennetyöryhmän väliraportti on julkaistu

27.6.2012 12.53
Uutinen N5-60865

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta pohtivan työryhmän väliraportti on nyt julkaistu. Työryhmä valmisteli toimeksiantonsa mukaisesti kolme vaihtoehtoista mallia julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeksi. Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministeriryhmä linjasi 31.5.2012, että jatkotyön pohjana on malli, jossa kunnat tai sosiaali- ja terveydenhuollon alueet vastaavat laajennetusta perustason palvelujen järjestämisestä sekä merkittävästä osasta sairaalahoitoa.

Työryhmä valmistelee  linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, rahoittamisesta, kehittämisestä ja valvonnasta vuoden loppuun mennessä.