Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Lääkärihelikopteritoiminta on osa valtion rahoittamaa laadukasta ensihoitoa

1.11.2011 9.09
Uutinen N5-58613

Lääkärihelikopteritoiminta on osa terveydenhuoltolain määrittelemää ensihoidon kokonaisuutta, jota ei voi jättää riippuvaiseksi keräysvaroista tai muista epävarmuustekijöistä. Se koostuu ensihoidosta ja siihen liittyvistä tukipalveluista eli lentotoiminnasta, tukikohdista ja maayksiköistä.

Vuoden 2012 alussa tukipalvelutoiminta siirtyy kokonaan FinnHEMS Oy:n vastuulle ja valtion rahoittamaksi. Ensihoidon henkilöstöstä, välineistä ja lääkkeistä sekä niiden kustannuksista vastaavat yliopistolliset sairaanhoitopiirit.

Yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteenliittymä yhdenmukaistaa toimintaa

FinnHEMS Oy on yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteenliittymä, joka perustettiin viime hallituskaudella hallinnoimaan ja yhdenmukaistamaan helikopteritoimintaa. Vuoden 2012 alusta se ottaa vastuulleen kaikki ne tehtävät, jotka on määritelty sosiaali- ja terveysministeriön ja hankkeen välisessä aiesopimuksessa. Tukiyhdistysten kanssa tehtyjä rahoitussopimuksia ei jatketa.

Lentotoiminnan, tukikohtien, hallinnoinnin ja kertaluonteisten kulujen rahoituksen on tarkoitus tulla kokonaan valtion talousarviosta. Rahoitusta ei enää kierrätetä tukiyhdistysten kautta eikä helikopteritoiminnan ylläpidossa tukeuduta kansalaiskeräysvaroihin.

Aiemmin lääkärihelikopteritoimintaa on toteutettu kumppanuusmallilla

Vuonna 2006 aloitetussa kumppanuusmallissa sairaanhoitopiirit ovat vastanneet ensihoidon kustannuksista, RAY lentotoiminnan kustannuksista raha-automaattiavustuksina ja tukiyhdistykset oman hallintonsa ohessa tukikohtien kustannuksista.

Vuonna 2009 tukiyhdistysten hallinnoimiin tukipalveluihin osoitettiin varoja eri lähteistä yhteensä noin 23 miljoonaa euroa. Näistä oli RAY-avustuksia 11,8 miljoonaa ja keräysvaroja 11,2 miljoonaa. Tällä katettiin osan vuodesta kuuden ja loppu vuodesta viiden helikopterin ja tukikohdan toiminnan kustannukset.

Kuuden tukikohdan malli turvaisi palvelun koko maassa

Kiireellisiä, lääkäriyksikölle kuuluvia ensihoitotehtäviä oli Suomessa vuonna 2010 yhteensä 31 346, eli noin 86 joka päivä. Eduskunnan oikeusasiamies on edellyttänyt kansalaisten mahdollisimman hyvää yhdenvertaisuutta ensihoidon ja lääkärihelikopteripalvelun saatavuudessa.

Tukikohtien sijoittumisesta ja lukumäärästä sekä yhteistyömahdollisuuksista muiden viranomaisten kanssa on tehty kattavat tutkimukset ja selvitykset. Kuuden yksikön malli turvaisi sen, että 70 prosenttia väestöstä saavutettaisiin 30 minuutin sisällä hälytyksestä. Julkisten palvelujen laatu- ja turvallisuusvaatimukset täyttävä tukipalvelu kuuteen tukikohtaan järjestettynä maksaisi 22,5 miljoonaa euroa. Summassa ovat mukana kaikki kustannukset ensihoidon henkilöstöä, välineitä ja lääkkeitä lukuun ottamatta.

Tukikohtien täsmällisistä sijoituspaikoista päättävät erityisvastuualueiden ensihoitokeskukset, joiden tehtävänä on muun muassa suunnitella ja päättää lääkärihelikopteritoiminnasta alueellaan.

Lisätietoja

Ylijohtaja, osastopäällikkö Päivi Sillanaukee, p. 09 160 73313