Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Lakimuutos rikos- ja riita-asioiden sovittelusta lähtee lausuntokierrokselle

13.1.2010 13.01
Uutinen N5-54978

Työryhmä on selvittänyt rikos- ja riita-asioiden sovittelusta annetun lain (1015/2005) ja asetuksen (267/2006) puutteita ja tehnyt ehdotuksen niiden muuttamiseksi. Työryhmän väliraportti valmistui 1.1.2010.

Säädösmuutokset varmistavat sovittelutoiminnan jatkuvuuden ja turvaavat palvelun järjestämisen tasapuolisesti koko maassa. Rikos- ja riita-asioiden sovittelua koskevia lakimuutoksia pohtinut työryhmä on arvioinut mm. sovitteluun varatun määrärahan jako- ja kohdentamissäännöksiä ja niiden uudistamistarvetta. Työryhmä on määritellyt lakiin ja asetukseen sovittelutoiminnan kohtuullisia kustannuksia sekä selvittänyt mahdollisuutta sitoa määräraha indeksiin tai tarkistaa sen taso säännöllisin väliajoin.

Myös aluehallintouudistus on vaikuttanut sovitteluun. Työryhmä tekee tarvittavia muutosehdotuksia hallinnon järjestämiseksi aluehallintouudistuksen jälkeen.

Laki- ja asetusmuutos lähtee nyt lausuntokierrokselle. Lisäksi työryhmä kuulee Rikosasioiden sovittelun neuvottelukuntaa ja sovittelutoiminnan järjestämisestä vastaavista palveluntuottajista kuntien ja järjestöjen edustajia.

Työryhmän toimikausi on 1.9.2009 - 30.4.2010. Työryhmän muistio ja säädösmuutosehdotukset valmistuvat 30.4.2010 mennessä.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Kari Haavisto, p. 74177, STM, [email protected],

verkkouutiset