Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Lastensuojelun menneisyyden selvitys alkaa keväällä 2014 - STM kartoittaa tietoja hankintaa varten

4.9.2013 5.34
Uutinen N5-63015

Lastensuojelun menneisyyden selvitys on tarkoitus aloittaa keväällä 2014. Sosiaali- ja terveysministeriö kartoittaa nyt tietopyynnöllä lastensuojelun menneisyyttä koskevan selvityksen toteuttamistapaan, aikatauluun sekä kustannustasoon liittyviä lähtötietoja myöhempää hankintamenettelyä varten.

Selvityksen tavoitteena on luoda käsitys suomalaisen lastensuojelun sijaishuollossa koetuista epäkohdista, kaltoinkohtelusta ja väkivallasta sekä niiden ilmitulon ja niihin puuttumisen mekanismeista. Taustalla on havaintoja siitä, että sijaishuolto ei ole aina kyennyt tarjoamaan sijoitetuille lapsille kaltoinkohtelusta vapaata lapsuutta.

Tarkoituksena on myös vaikuttaa nykyisen lastensuojelun sijaishuollon toimintaan, jotta kaltoinkohtelua ei esiintyisi ja siihen puuttuminen olisi välitöntä ja aukotonta. Muiden maiden kokemuksista voi päätellä, että selvitysten tekemisellä on ollut myös suuri yhteiskuntamoraalinen merkitys.

Selvitys kattaa ajallisesti jakson vuodesta 1937 vuoteen 1983 eli ensimmäisen lastensuojelulain aikaisen sijaishuollon laitoksissa ja perheissä. Maantieteellisesti selvitys rajautuu Manner-Suomeen, koska vastaava selvitys on keväällä 2013 Ahvenanmaalla jo käynnissä.

Keskeinen aineisto koostuu epäkohtia, kaltoinkohtelua ja väkivaltaa kokeneiden, seuranneiden ja tehneiden haastatteluista. Haastatteluihin osallistuminen on vapaaehtoista.

Selvitys käynnistetään sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyönä.

Lisätietoja

hallitussihteeri Annika Juurikko, p. 02951 63242
neuvotteleva virkamies Kirsi Talonen, p. 02951 63357

verkkouutiset