Elintavat vaikuttavat terveysriskien toteutumiseen

16.9.2013 15.42
Uutinen N5-63102
"Lääkekustannukset laskisivat Suomessa miljoonilla euroilla, jos lääkehoitojen tarve arvioitaisiin perusteellisemmin. Usein pelkkä elintapojen muutos riittää terveysriskien vähentämiseen, eikä lääkehoitoa tarvita. Terveyden riskejä hoidetaan liikaa lääkkeillä", toteaa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa lääkehuollon kehittämisestä. Lääkehoito on Suomessa turvallista ja lääkkeitä tarvitaan sairauksien hoitamiseen ja oireiden lievittämiseen. Potilasturvallisuutta edistetään myös laadukkaalla apteekkijärjestelmällä. Sillanaukeen mukaan lääkkeiden jakelu on tarkoitus jatkossakin hoitaa apteekkien kautta.

"Nykyisin haasteena on esimerkiksi vanhusten ylilääkitseminen. Turvallisesta lääkehoidosta annetaan suosituksia uudessa vanhuspalvelulaissa. Farmaseuttisella asiantuntemuksella voidaan poistaa päällekkäisiä lääkityksiä ja arvioida eri lääkkeiden yhteisvaikutuksia ja vähentää lääkärikäyntejä", Sillanaukee sanoo.

"Kenenkään ei pidä kuitenkaan alkaa yksin lopettamaan lääkityksiään ilman, että on neuvotellut lääkärin kanssa", korostaa Sillanaukee. "On harmillista, jos keskustelu lääkeriskeistä johtaa siihen, ettei potilas uskalla syödä tarpeellisiakaan lääkkeitään, tai jos tutkittu lääke korvataan vaihtoehtolääkkeellä."

Asiantuntijatkin ovat eri mieltä, kuinka laajalti terveysriskejä kannattaa hoitaa ennalta lääkitsemällä. Sillanaukeen mukaan ihmisiä pitäisikin kannustaa ensisijaisesti huolehtimaan enemmän terveydestään elintapavalinnoilla.

"Otetaanko terveyden tukeminen riittävästi huomioon terveydenhuollon koulutuksessa? Riskiin sairastua moniin kansansairauksiin, kuten diabetekseen, osteoporoosiin sekä sydän- ja verisuonitauteihin, voidaan vaikuttaa paljon elintavoilla", Sillanaukee muistuttaa.

Sillanaukee katsoo, että tulevaisuudessa ihmisten omaa vastuuta terveydestä huolehtimisesta pitää korostaa. Se edellyttää, että ihmiset tietävät riittävästi terveydestä ja tarjolla on mahdollisuuksia terveellisiin valintoihin ja elintapoihin.

"Terveydenhuoltojärjestelmän tehtävänä on tukea ja motivoida omahoidossa. Kaikki tutkimukset osoittavat, että silloinkin kun sairaus on jo puhjennut, se pysyy paremmin hoitotasapainossa, jos ihminen itse vastaa sairautensa hyvästä hoidosta lääkärin tuella."

"Yhteiskunta tarjoaa mahdollisuuksia terveellisiin valintoihin monilla tavoilla, esimerkiksi työpaikkaruokailulla, liikuntapalveluilla ja rakentamalla turvallisia kevyen liikenteen väyliä", Sillanaukee toteaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuille on koottu tietopaketti elintapojen vaikutuksesta terveyteen ja hyvinvointiin.

Lisätietoja:

kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, p. 0295 163 356

verkkouutiset