Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Työpaikan palkkakartoituksen toimivuutta parannetaan

24.8.2012 7.01
Uutinen N5-61057

Palkkakartoituksen toimivuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti luovutettiin tänään kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäelle.

Palkkakartoitus on keskeinen väline sukupuolten palkkatasa-arvon toteuttamiseksi työpaikoilla. Työmarkkinakeskusjärjestöjen ja valtion edustajista koostuneen kolmikantaisen työryhmän tehtävänä oli löytää keinoja tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoitusten parantamiseksi.

Esityksen mukaan tasa-arvosuunnittelun ja palkkakartoitusten ohjeistusta on täsmennettävä, ja tiedottamista koko henkilöstölle lisättävä. Työryhmä korostaa, että tasa-arvosuunnittelun ja palkkakartoituksen laatua ja vaikuttavuutta voidaan parantaa lisäämällä työnantajien ja henkilöstön edustajien keskinäistä yhteistyötä. Erityistä huomiota on syytä kiinnittää henkilöstön osallistumis- ja tiedonsaantioikeuksiin.

Syksyllä käynnistyvässä jatkotyössä tarkastellaan tehtyjen selvitysten pohjalta tasa-arvolain ja palkkakartoituksen muutostarpeita ja valmistellaan yhdessä tarpeelliseksi katsottavat lakimuutokset.

Tasa-arvolaki velvoittaa työnantajia, joiden palveluksessa on vähintään 30 työntekijää, tekemään tasa-arvosuunnitelman. Palkkakartoitus on suunnitelman lakisääteinen osa. Sen täytyy sisältää erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista.

Palkkakartoituksen tarkoituksena on varmistaa, että työpaikoilla ei esiinny perusteettomia palkkaeroja sukupuolten välillä ja että palkkaus vastaa tasa-arvolain vaatimuksia.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen, puh. 0295 163230, [email protected]
Hallitussihteeri Johanna Hautakorpi, puh. 0295 163235, [email protected]

verkkouutiset