Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ministeri Risikko: Lapsen vähäiset kesäansiot eivät vähennä perheen toimeentulotukea

2.7.2010 12.01
Uutinen N5-55387

"Jos alaikäisen lapsen ansiotulot ovat vähäiset, niitä ei toimeentulotukilain mukaan oteta lainkaan huomioon toimeentulotukea myönnettäessä", peruspalveluministeri Paula Risikko muistuttaa.

Satunnaiset kesä- ja viikonloppupalkat katsotaan vähäiseksi tuloksi. Tämä on todettu sosiaali- ja terveysministeriön kuntien käyttöön laatimassa Toimeentulotuki-julkaisussa, johon on koottu toimeentulotuen hyviksi katsottuja käytäntöjä ja ratkaisuja.

"Kunnilla on harkintamahdollisuus vähäisten tulojen osalta. Vähäisten tulojen euromäärää ei ole erikseen määritelty, joten kuntien käytännöissä voi esiintyä vaihtelua", ministeri Risikko jatkaa.

Etuoikeutetun tulon menettely kannustaa työntekoon

Ministeri muistuttaa, että osa asiakkaan hankkimasta ansiosta jää aina hänen hyväkseen, eikä siten vähennä myönnettyä toimeentulotukea. Etuoikeutetun tulon menettely koskee kaikkia toimeentulotukiasiakkaita. Tarkoituksena on kannustaa toimeentulotuen asiakkaita työntekoon ja pieneenkin ansioon.

"Saadusta ansiotulosta vähennetään ennen toimeentulotuen laskemista vähintään 20 prosenttia, mutta enintään 150 euroa kuukaudessa. Ansiotuloista vähennetään myös työmatkamenot ja muut työssäkäyntikustannukset. Etuoikeutettu tulo on perhekohtainen. Jos alle 18-vuotias lapsi on perheen ainoa tulonsaaja, vähennys kohdistuu kokonaan hänen tuloihinsa", ministeri toteaa.

Lapsen säännöllisilläkin tuloilla vain osittain vaikutus toimeentulotukeen

Kun perheelle tehdään toimeentulotukilaskelmaa, alaikäisen lapsen säännölliset tulot otetaan huomioon vain sen suuruisena, mitä on perheen toimeentulotukilaskelmassa otettu huomioon lapsen menoina. Muu osa lapsen tuloista jää lapsen hyväksi. Asiasta on säädetty toimeentulotukilain 11 pykälässä.

"Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tukimuoto. Jokainen toimeentulotukipäätös tehdään yksilöllisen tilanteen ja tarpeiden pohjalta. Tuenhakijan tulot, etuudet ja mahdollisuudet huolehtia elannostaan vaihtelevat. Alaikäistä lasta ei pidetä velvollisena elättämään vanhempiaan tai sisaruksiaan", ministeri painottaa.

Lisätietoja

Asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen, p. 09 160 73857
Ylitarkastaja Jaakko Ellisaari, p. 09 160 74344

webbnyheter