Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ministeri Risikko: Sosiaalihuollon valtakunnallinen valvonta tuo tärkeää tietoa

23.6.2010 7.20
Uutinen N5-55281

Peruspalveluministeri Paula Risikon mukaan vuoden 2010 alusta alkanut sosiaalihuollon valtakunnallinen valvonta on jo nyt osoittautunut erittäin tärkeäksi työksi ja tiedonlähteeksi.

"Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta on juuri ilmestynyt selvitys vanhusten ympärivuorokautisten palvelujen tilasta. Vaikka Valvira on vastannut sosiaalihuollon valtakunnallisesta valvonnasta, koordinaatiosta ja kehittämisestä vasta puoli vuotta, tehty selvitys osoittaa sen, että valtakunnallista toimijaa todella tarvitaan", ministeri Risikko sanoo.

"Yksityiset vanhusten ympärivuorokautiset hoivayksiköt pärjäsivät Valviran selvityksen alustavien tulosten mukaan paremmin kuin julkiset. Tähän saattaa olla yhtenä syynä se, että yksityisiä vanhusten ympärivuorokautisia hoitoyksiköitä valvotaan tarkemmin muun muassa etukäteisvalvonnan lupamenettelyin."

"Vaikka valvonta ei yksin varmista palvelujen laatua, on se tärkeä osa laadunhallintaa. Selvitys antaa runsaasti vinkkejä valvonnan suuntaamiseen ja toisaalta kertoo sen, että valvonnan menetelmiä on edelleen monipuolistettava. Pidän hyvin tärkeänä sitä, että sekä yksityisiä että julkisia yksiköitä valvotaan yhdenmukaisella tavalla ja molempiin sovelletaan myös ennakoivan valvonnan menetelmiä", ministeri Risikko toteaa.

"Meneillään on työ iäkkäitä ihmisiä koskevan lainsäädännön vahvistamiseksi, mutta laki ei yksin riitä laadun varmistamiseksi. On selvää, että lainsäädännön rinnalle tarvitaan hoito- ja laatusuosituksia, valvontaa ja osaavaa johtamista sekä ennen kaikkea riittävästi ammattitaitoisia työntekijöitä."

Ministeri Risikon mielestä myös tiedon julkistaminen on tehokas osa laadun kehittämistä.

"Läpinäkyvyys laatutulosten julkistamisessa tehostaa merkittävästi pyrkimyksiä parantaa laatutasoa. Ensi vuonna on tarkoitus avata nettiin Palveluvaaka-sivusto, joka tarjoaa kaikkien käyttöön vertailutietoa eri yksiköiden palvelujen laadusta."

Ministeri Risikon mukaan sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla on tekeillä ikäihmisten palvelujen laadun parantamiseksi monia uudistuksia.

"Pitkäaikaishoitoa uudistetaan ja samalla palveluasumisen monenkirjaviin maksujen määräytymisperusteisiin työstetään linjauksia. Uudistamista pohtiva työryhmä jättää ehdotuksensa syyskuussa. Terveydenhuoltolakiehdotuksessa painotetaan iäkkäiden ihmisten oikeutta terveyttä edistäviin palveluihin ja Kaste-ohjelmassa on käynnissä useita ikäihmisten palveluihin keskittyviä hankkeita."

"Lisäksi on perusteilla foorumi, johon kutsutaan muun muassa vanhusneuvostojen, alan järjestöjen, kouluttajien, tutkijoiden, kehittämistyötä rahoittavien sekä palveluntuottajien edustajia. Foorumin on tarkoitus toimia lainsäädännön kehittämisen tukena sekä pohtia, miten nykyistä tiiviimmällä yhteistyöllä saadaan enemmän aikaan. Ensimmäistä foorumin kokousta on alustavasti suunniteltu elokuulle."

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen, p. 09 160 74135

webbnyheter