Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ministeri Risikko: Terveyttä uhkaavissa tilanteissa päätökset on voitava tehdä kansallisella tasolla

2.2.2012 15.04
Uutinen N5-59120

"Maiden rajat ylittävien kriisien ja terveysuhkien torjunnassa EU-maiden yhteistyö on välttämätöntä, mutta päätösvallan on säilyttävä kansallisella tasolla. Meillä on hyviä kokemuksia nopeasta ja avoimesta tiedonvaihdosta jäsenmaiden välillä pandemiatilanteessa. Tätä tiedonvaihtoa on hyvä edelleen kehittää, mutta kiireisten päätösten tekeminen kriisitilanteessa ei voi jäädä odottamaan muiden maiden hyväksyntää", sanoi sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko.

Ministeri Risikko keskusteli Viron sosiaaliministeri Hanno Pevkurin kanssa komission ehdotuksesta, joka koskee valtioiden rajat ylittävien terveysuhkien torjumista. Pevkur ja Risikko vievät pienten maiden näkökulmaa EU:n päätöksentekoon.

Euroopan komissio on ehdottanut, että valtioiden rajat ylittäviä terveysuhkia alettaisiin torjua nykyistä enemmän EU:n yhteisin toimin. Uhat voivat olla esimerkiksi tartuntatauteja, muita biologisia tai kemiallisia uhkia, tai ilmastonmuutoksen aiheuttamia helle-, pakkas- ja myrskyuhkia. Ehdotus kaventaisi jäsenmaiden toimivaltaa kriiseissä, joissa voidaan tarvita nopeaa päätöksentekoa ja toimintaa.

Hallitus päätti aiemmin tänään lähettää komission ehdotuksesta eduskunnalle kirjelmän. Hallitus kannattaa EU:n yhteisen kriisivalmiuden kehittämistä niin, että se perustuu vapaaehtoiseen yhteistyöhön ja tietojenvaihtoon. Komission ehdotus saattaisi hidastaa ja heikentää alueellista ja paikallista riskinhallintaa ja kriisiviestintää.

Lisäksi ministeri Risikko ja ministeri Pevkur keskustelivat lääkepolitiikasta. Pevkuria kiinnosti erityisesti Suomen viime vuonna valmistunut Lääkepolitiikka 2020 -strategia, jonka valmistelussa olivat mukana viranomaisten lisäksi muun muassa lääketeollisuus, potilasjärjestöt, apteekit ja ammattijärjestöt. Virossa pohditaan vastaavan työn aloittamista, joten suomalaiset asiantuntijat jakoivat hyviä kokemuksiaan koko lääkealan laajasta yhteistyöstä.

verkkouutiset