Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ministeri Risikko käynnisti työn vakuutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyyden lisäämiseksi

18.6.2012 11.00
Uutinen N5-60782

Sosiaalivakuutuksen asiantuntijat kokoontuivat tänään sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon kutsusta keskustelemaan vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisestä. Asiantuntijat jakoivat huolen kansalaisten epäluottamuksesta järjestelmää kohtaan.

"Saamme ministeriössä valtavasti palautetta kansalaisilta, joiden oikeustaju on koetuksella, kun vakuutuslaitoksen lääkärin päätös potilaan työkyvyttömyydestä eroaa potilasta hoitavan lääkärin näkemyksestä. Kansalaisten jatkuva epäluottamus järjestelmää kohtaan on otettava vakavasti", ministeri Risikko sanoi.

Ministerin koolle kutsumat asiantuntijat olivat yksimielisiä siitä, että järjestelmää on kehitettävä ja läpinäkyvyyttä lisättävä. Keskustelussa esiin nousseet ehdotukset kootaan nyt ministeriössä yhteen. Tärkeänä pidettiin muun muassa hakijan osallisuutta käsittelyn eri vaiheissa sekä päätösten perustelemista selkeästi ja riittävän yksityiskohtaisesti.

"Olen todella tyytyväinen siitä, että asiantuntijoilla oli paljon ajatuksia ja tahtoa järjestelmän kehittämiseksi ja siten kansalaisten luottamuksen parantamiseksi. Meidän on etsittävä hyviä käytäntöjä myös muiden maiden järjestelmistä ja arvioitava niiden sopivuutta Suomeen", ministeri Risikko totesi.

Asiantuntijaryhmä kokoontuu uudelleen alkusyksystä, minkä jälkeen ministeriössä päätetään toteutettavista toimenpiteistä.

Lisätietoja

ylijohtaja Outi Antila, p. 09 160 73864