Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ministeri Risikko: Ensimmäinen suomalainen tietokanta iäkkäiden lääkehoidon kehittämiseen

30.8.2010 7.04
Uutinen N5-55882

Peruspalveluministeri Paula Risikon mukaan Fimean tänään julkaisema kansallinen iäkkäiden lääkehoidon tietokanta on oiva työkalu turvallisemman lääkehoidon toteuttamiseksi.

"Tällaiselle lääkehoidon tietokannalle on ollut tilausta. Nyt lääkäreiden on helppo tarkistaa tietokannasta, mitkä lääkeaineet tai niiden yhdistelmät sopivat iäkkäille ihmisille. Tämä lisää potilasturvallisuutta ja varmistaa lääkehoidon laatua", ministeri toteaa.

Iäkkäiden lääkehoidon tietokannassa lääkkeet on jaoteltu neljään kategoriaan, joista yhdessä kategoriassa on yli 75-vuotiaille sopimattomat lääkeaineet. Näitä sopimattomia lääkeaineita on lueteltu 91 kappaletta. Ministeri uskoo, että parhaimmillaan lääketietokanta toimiikin sopimattomien lääkkeiden karsimisessa.

"Viimeaikaisten tutkimusten mukaan vanhuksilla on käytössä sopimattomia lääkeaineita. Tietokannan avulla voidaan tarkistaa esimerkiksi palvelutaloissa asuvien iäkkäiden asiakkaiden lääkitys ja varmistaa, ettei heillä ole käytössään sellaisia lääkkeitä, joita iäkkäillä pitäisi välttää. Omatoimiseen lääkkeiden karsimiseen ei ole syytä ryhtyä, vaan aina on neuvoteltava lääkärin kanssa. Lääkkeitä käyttävän vanhuspotilaan lääkityksen tarpeen ja turvallisuuden arviointi on tehtävä vähintään kerran vuodessa."

Ministeri toivoo, että iäkkäiden lääkehoidon tietokantaa hyödynnettäisiin laajasti osaamisen kehittämisen tukena.

"Vanhusten lääkehoidosta vastaaville on tarjolla useita hyviä työtapoja ja käytännön työkaluja. Iäkkäiden lääkehoidon tietokanta on yksi näistä työkaluista, joka kannattaa ottaa käyttöön."

Ministeri muistuttaa, että turvallinen lääkehoito on nostettu esiin aikanaan myös Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksessa, jossa viitataan STM:n Turvallinen lääkehoito -oppaaseen sekä Vanhusten turvallinen lääkehoito -kuntatiedotteeseen.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Taina Mäntyranta, p. 09 160 74178
Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen, p. 09 160 74135

verkkouutiset