Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ministeri Risikko keskusteli Oulussa uskonnollisten yhteisöjen kanssa perheiden tukemisesta

3.4.2013 8.42
Uutinen N5-62203

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko haluaa lisätä viranomaisten yhteistyötä kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa vanhemmuuden tukemiseksi ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Aiheesta järjestettiin keskustelutilaisuus kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa keskiviikkona 3. huhtikuuta Oulussa.

"Arvostan suuresti kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen tekemää työtä perheiden parissa. Yhdessä voimme tehdä paljon isien ja äitien tukemiseksi", ministeri Risikko sanoi.

Esimerkiksi Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakuntien lapsi-, nuoriso- ja perhetyö voidaan nähdä jopa ennaltaehkäisevänä lastensuojelutyönä. Toisaalta pienempien kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen jäseninä on runsaasti esimerkiksi maahanmuuttajia ja heidän perheitään, joille tuen tarjoamien varhaisessa vaiheessa on tärkeää.

"Seurakunnat ja uskonnolliset yhteisöt toimivat lähellä perheitä, ja niille kertyy usein hiljaista tietoa perheiden ongelmista ja kriiseistä. Viranomaiset eivät pääse perheiden avuntarpeeseen kiinni yhtä varhaisessa vaiheessa. Toivon, että seurakunnat, uskonnolliset yhteisöt ja kunnan viranomaiset löytävät paikallisella tasolla hyviä ja luontevia tapoja toimia yhteistyössä perheiden hyväksi", ministeri Risikko totesi.

Keskustelutilaisuus oli jatkoa ministeri Risikon tammikuussa 2011 aloittamalle vuoropuhelulle kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa ja ensimmäinen alueellinen tilaisuus aiheesta.

Lisätietoja

erityisavustaja Ulla-Mari Heinola, p. 050 5374945