Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ministeri Risikko Työterveyden ja -turvallisuuden maailmankongressissa

11.9.2011 6.00
Uutinen N5-58153

Työterveyden ja -turvallisuuden XIX maailmankongressi järjestetään 11.-15.9. Istanbulissa. Suomen valtuuskuntaa johtaa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko.

Ministeri Risikko esittelee kongressissa hyviä käytäntöjä, jotka ovat Suomessa johtaneet työturvallisuuskulttuurin parantumiseen. Suomalaisen työsuojelujärjestelmän vahvuus on kolmikantayhteistyö. Sekä työnantajat että työntekijät ovat sitoutuneet työympäristön ja työhyvinvoinnin parantamiseen. Yhteistyötä työsuojeluhallinnon kanssa tehdään niin lainsäädännön valmistelussa kuin eri aloilla järjestettävissä työturvallisuuskilpailuissa, joissa työsuojelutarkastajat arvioivat yritysten onnistumista työtapaturmien ehkäisyssä.

"Työhyvinvoinnista huolehtiminen on tehokas keino työurien pidentämisessä. Työn vetovoima on säilytettävä, ja työn on edistettävä työntekijöiden terveyttä ja työkykyä. Taitava ja asiantunteva johtaja on keskiössä, kun työpaikalla halutaan lisätä hyvinvointia", ministeri Risikko toteaa.

Ainutlaatuinen suomalainen esimerkki onnistuneesta työtapaturmien vähentämisestä on Nolla tapaturmaa -foorumi, joka on yritysten muodostama verkosto. Yritykset liittyvät vapaaehtoisesti foorumin jäseniksi ja sitoutuvat samalla foorumin tavoitteeseen: ainoa hyväksyttävä työtapaturmien määrä on nolla. Foorumin jäsenyrityksissä työtapaturmat ovat vähentyneet 15-20 prosenttia neljän vuoden aikana.

Ministerit sitoutuvat turvallisuuskulttuurin parantamiseen

Työ- ja sosiaaliministerit allekirjoittavat kongressissa julkilausuman ennaltaehkäisevän työturvallisuuskulttuurin puolesta. Julkilausuman mukaan niin hallitusten, työnantajien kuin työntekijöidenkin on oltava mukana luomassa turvallista ja terveellistä työympäristöä. Erityistä huomiota kiinnitetään tapaturmien ja työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn. Ministerit sitoutuvat edistämään työterveyttä ja -turvallisuutta sekä maailmanlaajuisesti että kansallisesti.

Lisätietoja

ylitarkastaja Helena Kalliolinna, p. 040 580 2799
ylitarkastaja Mari Korhonen, p. 050 354 5915
ylitarkastaja Toivo Niskanen, p. 050 5942817