Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Muutos tuo meikit ministeriöön

31.12.2012 8.06
Uutinen N5-61739

Kosmeettisia valmisteita koskevan lainsäädännön valmisteluvastuu siirtyy työ- ja elinkeinoministeriöltä sosiaali- ja terveysministeriölle vuoden 2013 alusta. STM:lle muutos tietää vastuuta ja haasteita. Tiedotusta pitää lisätä. Kosmetiikan käyttäjien on saatava tietoa valmisteiden turvallisuudesta ja valmistajien lainsäädännön vaatimuksista, neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen perustelee.

Käytännössä kosmetiikkalainsäädäntö määrittää, mitä aineita markkinoilla olevissa kosmeettisissa valmisteissa ei saa olla tai millä rajoituksin tiettyjä aineita voidaan käyttää, kuinka tuotteen turvallisuus arvioidaan ja mitä tietoja kosmetiikasta pitää antaa pakkauksessa.

Suomen kosmetiikkalainsäädäntö pohjautuu EU:n kosmetiikkadirektiiviin. Se korvautuu 11.7.2013 alkaen uudella EU-asetuksella. Uusi asetus korvaa pääosin myös nykyisen kansallisen lainsäädännön.

"Lainsäädännön lähtökohtana on terveydensuojelu. Tuotteiden pitää olla turvallisia. Kyseessä on ihmisten terveys", Lahtinen painottaa.

Hajautettu valvontavastuu

Kosmeettisia valmisteita ovat esimerkiksi aurinkovoiteet, hiusvärit ja kynsilakat.

Kosmetiikan valvonnasta vastaavat kuluttajaturvallisuuslain viranomaiset. Markkinoilla olevia kosmeettisia valmisteita valvoo pääasiassa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja maahantuotavia valmisteita tullilaitos. Kauneudenhoitopalvelujen valvonta säilyy kuluttajaturvallisuuslain piirissä.

­"Lainsäädännön tehtävä on varmistaa, että EU:n markkinoilla olevat tuotteet ovat turvallisia. Viranomaisten resursseilla ei kuitenkaan testata kaikkia tuotteita eikä tuotteita hyväksytä ennakkoon. Vastuu turvallisuudesta on valmistajilla ja markkinoilla."

Terveysriskit huomion kohteena

Ehdotus kosmetiikkalainsäädännön valmisteluvastuun siirrosta tuli työ- ja elinkeinoministeriöltä. Lahtisen mukaan muutos tuntuu luontevalta.

"Kosmetiikka-asiat ovat lähellä muun muassa kemikaalilainsäädäntöä, nanomateriaaleja ja yleistä terveydensuojelua. Ministeriössä hoidetaan myös lääkkeitä ja työsuojelua koskevat asiat, jotka liittyvät kosmetiikkaan."

EU:n uusi kosmetiikka-asetus velvoittaa yritykset ilmoittamaan kosmeettiselle valmisteelle vastuuhenkilön. Hänen tehtäviin kuuluu varmistaa, että kosmeettinen valmiste on asetuksessa annettujen vaatimusten mukainen. Lisäksi vastuuhenkilö ilmoittaa komissiolle nanomateriaaleja sisältävistä kosmeettisista valmisteista.

Lisää aktiivisuutta ja tiedottamista

Lahtinen peräänkuuluttaa STM:ltä aktiivista otetta kosmetiikka-asioissa. Erityisesti hän kaipaa lisää tiedottamista.

"Esimerkiksi netissä saattaa helposti levitä pelkoja ja huolia kosmetiikan käytöstä tai vaaralliseksi tai turvalliseksi koetuista tuotteista. Meidän tehtävänä olisi kertoa kosmeettisten valmisteiden turvallisuusvaatimuksista, pakkausmerkintöjen merkityksestä ja tuotteiden turvallisesta käytöstä."

Lisäksi Lahtinen välittäisi yrityksille tietoutta EU:n kosmetiikkalainsäädännöstä.

"Lainsäädäntö on muuttumassa. Jotta yritykset voisivat noudattaa uusia vaatimuksia, pitää niistä välittää tietoa."

Teksti: Kimmo Vainikainen

Näkökulmat