Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ministeriryhmä tarkensi sote-uudistuksen linjauksia selvityshenkilöiden tehtävän tueksi

13.12.2012 16.11
Uutinen N5-61675

Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä tarkensi kokouksessaan tänään 13.12.2012 linjauksia, joiden pohjalta selvityshenkilöryhmä tekee työtään sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen tueksi. Selvityshenkilöiden tehtävänä on selvittää alueellisesti parhaita sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisuja yhteistyössä kentän toimijoiden kanssa.

Ministeriryhmän mukaan tarvitaan riittävän laaja väestöpohja, jotta kunta tai sosiaali- ja terveydenhuoltoalue kykenee huolehtimaan väestön yhdenvertaisista palveluista. Tarkempi arvio edellyttää muiden kantokykytekijöiden ja erityispiirteiden huomioon ottamista. Näitä alueelliset selvityshenkilöt parhaillaan selvittävät.

Kunta- ja palvelurakenneuudistusta valmistellaan, koska pienillä kunnilla on vaikeuksia selviytyä perustehtävistään, väestön terveyserot ovat kasvaneet ja peruspalvelut heikentyneet. Palvelujen saatavuus ja laatu vaihtelevat eri alueilla, sillä kuntien voimavarat ovat hyvin erilaiset. Tilanne vaikeutuu merkittävästi, kun väestö ikääntyy ja työikäisten määrä vähentyy. Palvelut on järjestettävä nykyistä vaikuttavammin ja tehokkaammin. Samalla on turvattava riittävät lähipalvelut ja osaavan henkilöstön saatavuus.
 
Täsmennetty linjaus on liitteenä.

verkkouutiset