Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Minna kokoaa ja tarjoaa tasa-arvotietoa

31.5.2010 8.02
Uutinen N5-54998

Suomen tasa-arvotiedon keskuksen Minnan käynnistyshanke, joka alkoi syksyllä 2009, on nyt päättynyt ja pysyväksi tarkoitettu sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama toiminta on alkanut Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa. Minnan tietopalvelupäälliköksi on valittu VTT Sari Pikkala  ja tietopalveluasiantuntijaksi YTM Teija Hautanen. Myös uusi ohjausryhmä, jossa on edustajia mm. sosiaali- ja terveysministeriöstä, kansalaisjärjestöistä, tutkimuksesta sekä koulutusinstituutioista, on nimitetty.

Tasa-arvon tietopalvelu on välttämätön tasa-arvotiedon kokoamiseksi ja levittämiseksi. Se auttaa hallitusohjelmassa todetun sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen toteuttamisessa.

Tasa-arvotietokeskus Minna kokoaa ja välittää tietoa sukupuolten tasa-arvosta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta. Keskus palvelee laajasti mm. viranomaisia, tasa-arvotoimijoita, järjestöjä, opiskelijoita, tutkijoita, politiikkoja sekä ylipäätään tasa-arvoasioista kiinnostuneita. Minna tekee myös yhteistyötä kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Kotisivullaan Minna tarjoaa mm. tutkimus- ja hankeuutisia, tilastoja, väitöskirja- ja asiantuntijatietokannan sekä tapahtumakalenterin. Minnassa vastataan myös sukupuolten tasa-arvoa koskeviin kysymyksiin.

verkkouutiset