Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kohti sähköisiä palveluita ja työvälineitä

30.5.2011 9.28
Uutinen N5-57786

Sähköiset tiedonhallintajärjestelmät ovat tulossa sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Sähköinen resepti (eResepti) on jo käytössä ja kansallisen terveydenhuollon arkiston (KanTa) toteutus pitkällä. Myös sosiaalihuoltoon ollaan rakentamassa sähköistä tiedonhallintajärjestelmää, joka tukee sosiaalialan ammattilaisten työtä ja helpottaa myös kansalaisten asiointia.

Sosiaalihuollon tietohallintoa on kehitetty Tikesos-hankkeissa vuodesta 2005. "Hankkeen yksi merkittävä saavutus on osaamispääoman luominen. Ensimmäisen kerran on yhdistetty sosiaalihuollon ja tietoteknologian ymmärrys sekä tietotekniikkahankkeiden toteutuksen osaaminen", sanoo johtaja Eija Koivuranta.

Pitkän aikavälin tavoite on se, että kuntalainen voi hakea sosiaalipalvelua tai -etuutta verkossa. Asiointipalvelun kautta hän voi seurata hakemuksensa käsittelyä, saada päätöksen, kysyä neuvoa tai varata ajan henkilökohtaiseen palveluun. Sähköisten asiointipalveluiden esiselvitystä tehdään valtionvarainministeriön Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmassa (Sade).

"Sosiaalihuollossa on korostettava sitä, että asiakkaalla on aina oltava mahdollisuus henkilökohtaiseen palveluun esimerkiksi siten, että häntä autetaan hakemuksen tekemisessä. Sähköiseksi muutetaan niitä palveluita, jotka on tarkoituksenmukaista muuttaa", Koivuranta kertoo.

Tavoitteena palveluiden vaikuttavuus ja järjestelmän tehokkuus

Tällä hetkellä sosiaalihuollon asiakirjat arkistoidaan kunnissa paperiversioina. Tulevaisuudessa asiakkaita koskevat tiedot ovat sosiaalihuollon kansallisessa sähköisessä arkistossa.

"Tiedot ovat sellaisessa järjestelmässä, johon pääsee tarvittaessa mistä tahansa kunnasta. Se helpottaa alan ammattilaisten työtä esimerkiksi silloin kun ihminen muuttaa kunnasta toiseen", kertoo Koivuranta.

Myös palvelun laatu paranee, kun ajantasainen tieto liikkuu nopeasti asiakkaiden ja ammattilaisten välillä. Suunnitellusta tiedonhallintajärjestelmästä voidaan koota tietoja ja tehdä asiakkaita yksilöimättä yhteenvetoja, jotka tukevat sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelua, päätöksentekoa, tutkimusta ja kehittämistä.

"Arkistossa olevien asiakastietojen käyttöä säädellään määrittelemällä tilanteet, joissa tietoja voi käyttää, kuka niitä voi käyttää ja mikä on asiakkaan mahdollisuus vaikuttaa tietojen käyttöön. Asiaan liittyy isoja eettisiä kysymyksiä, esimerkiksi ihmisten kannalta liiallisen kontrollin riski. Kysymyksistä täytyy käydä eettistä keskustelua ja lopulliset linjat määritellään lainsäädännössä", toteaa Koivuranta. Arkiston käyttöoikeuksia valvotaan muun muassa siten, että tietojen katsomisesta jää aina jälki.

"Sähköisen järjestelmän myötä tehokkuus voi kasvaa, kun joitakin työvaiheita jää pois. Myös asiakkaan oma rooli voi olla aktiivisempi. Toisaalta tavoitellaan palvelujen vaikuttavuutta ja toisaalta järjestelmän tehokkuutta ja palvelujen tuottavuuden kasvua", Koivuranta pohtii.

Lähtökohtana työprosessien määrittely

"Tiedonhallintajärjestelmää on ryhdytty rakentamaan sosiaalialan työprosessien kuvaamisesta ja määrittelystä, koska tiedonhallinnan kehittämisessä ei ole kysymys vain teknologiasta. Teknologia tuo uusia mahdollisuuksia toimia ja tehdä työtä sosiaalihuollossa", korostaa Koivuranta.

"On tärkeää, että sosiaalialan työntekijät ovat itse määritelleet oman työnsä käsitteitä ja työprosesseja. Siten varmistetaan, että järjestelmästä tulee käyttökelpoinen eri sosiaalihuollon ammattiryhmille," Koivuranta jatkaa.

Kuntaliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Itä-Suomen yliopiston ja Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen toteuttama Tikesos-hanke päättyy vuoden 2011 lopussa. Hankkeessa saavutettua osaamispääomaa hyödynnetään pysyväksi muuttuvassa toiminnassa. Operatiivinen toiminta siirtyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, sosiaali- ja terveysministeriö vastaa strategisesta ohjauksesta. Sosiaalihuollon järjestelmien rakentaminen jatkuu tietohallinnon linjausten, tarvittavan lainsäädännön ja rahoituskehyksen valmistelulla.

Toimittaja Ritva Kosonen

Muualla palvelussamme

Tietojärjestelmähankkeet: sähköinen potilastietoarkisto ja sosiaalialan tiedonhallinta

Muualla verkossa

Sosiaalialan tietoteknologiahanke Tikesos (Sosiaaliportti)
 

 

Näkökulmat