Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja terveyskumppanuus edistää terveyttä ja hyvinvointia

19.4.2012 6.00
Uutinen N5-59994

Pohjoisen ulottuvuuden (PU) sosiaali- ja terveyskumppanuuden (NDPHS) virkamieskokous pidetään Vantaalla 19.-20. huhtikuuta. Kokous on Suomen puheenjohtajuuskauden ensimmäinen.

Kokouksessa käsitellään muun muassa asiantuntijaryhmien hankevalmistelua ja EU:n Itämeristrategian toimeenpanoa. Asiantuntijaryhmät keskittyvät tarttuvien tautien, lähinnä HIV/AIDSin ja tuberkuloosin torjumiseen, päihderiippuvuuksiin, ei-tarttuviin tauteihin sekä perus- ja vankilaterveydenhuollon kysymyksiin. Erityisesti elämäntapasairaudet, päihteistä johtuvat ongelmat ja tarttuvat taudit ovat yhteinen huoli kaikille kymmenelle jäsenmaalle.

Kokouksen agendalla on myös PU-kumppanuuden sihteeristösopimus, jonka useimmat jäsenmaat allekirjoittivat marraskuussa 2011. Sopimuksen nojalla PU-sihteeristö saa laillisen kansainvälisen organisaation aseman. Toistaiseksi Viro, Latvia ja Suomi ovat hyväksyneet sopimuksen. Sihteeristön asemamaa on Ruotsi.

Taustaa

Pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja terveysalan kumppanuudella ehkäistään kansanterveysongelmia ja edistetään terveitä elämäntapoja. Tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan koordinaatiota ja tiedonvaihtoa.

Kumppanuus on hyväksynyt kannanoton, jolla pyritään nostamaan sosiaali- ja terveysala näkyvämmin esille EU:n rahoitusohjelmissa EU:n tulevalla rahoituskaudella 2014-2020. Tähän saakka sosiaali- ja terveysalan hankkeiden rahoitusmahdollisuudet ovat olleet vähäiset.

Kumppanuusohjelma on perustettu vuonna 2003. Se on seitsemän EU-maan sekä Islannin, Norjan ja Venäjän, Euroopan komission ja kahdeksan kansainvälisen järjestön yhteenliittymä.

Suomi on kumppanuusohjelman puheenjohtaja ja Saksa varapuheenjohtaja vuosina 2012-2013.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Olli Kuukasjärvi, p. 09 160 73168, 050 354 5925