Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Den nordliga dimensionens social- och hälsovårdspartnerskap främjar hälsa och välmående

19.4.2012 6.00
Nyhet N5-59994

Den nordliga dimensionens (ND) social- och hälsovårdspartnerskap (NDPHS) ordnar det första tjänstemannamötet under Finlands ordförandeperiod den 19-20 april 2012 i Vanda.

Vid mötet behandlas bland annat expertgruppernas projektförberedelser och verkställigheten av EU:s Östersjöstrategi. Grupperna fokuserar på förebyggande av smittsamma sjukdomar, främst HIV/AIDS och tuberkulos, drogberoenden, icke-smittsamma sjukdomar samt frågor kring primär- och fånghälsovården. I synnerhet livsstilssjukdomar, problem som beror på droger och smittsamma sjukdomar utgör ett gemensamt bekymmer för samtliga tio medlemsländer.

På mötesagendan finns också ND-partnerskapets sekretariatavtal som största delen av medlemsländerna undertecknade i november 2011. Med stöd av avtalet får ND-sekretariatet en laglig internationell organisationsställning. Tillsvidare har Estland, Lettland och Finland godkänt avtalet. Sekretariatet är stationerat i Sverige.

Bakgrund

Genom den nordliga dimensionens social- och hälsovårdspartnerskap förebyggs folkhälsoproblem och främjas sunda levnadsvanor. Målet är att stärka samordningen och informationsbytet inom social- och hälsovården.

Partnerskapet har godkänt ett ställningstagande med stöd av vilket man strävar efter att föra fram social- och hälsovårdsbranschen allt tydligare i EU:s finansieringsprogram under EU:s kommande finansieringsperiod 2014-2020. Fram till idag har möjligheterna till finansiering för social- och hälsovårdens projekt varit ringa.

Partnerskapsprogrammet grundades 2003. Det är en sammanslutning av sju EU-länder, Island, Norge och Ryssland samt EU-kommissionen och åtta internationella organisationer.

Finland är ordförande för partnerskapsprogrammet och Tyskland vice ordförande 2012-2013.

Mer information

konsultativ tjänsteman Olli Kuukasjärvi, tfn 09 160 73168, 050 354 5925