Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Uuden tupakkalain tavoite asetettiin tarkoituksella korkealle

20.9.2010 6.19
Uutinen N5-56153

Lokakuun alussa voimaan tulevalla tupakkalailla halutaan ehkäistä erityisesti lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamista sekä rajoittaa tupakointia heidän kasvuympäristössään. Suomi on ensimmäisenä maana kirjannut lain tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön vähittäisen loppumisen. Ismo Tuominen toivoo nyt usean maan seuraavan Suomen antamaa esimerkkiä.

Tuomisen mukaan uusi laki selkiyttää jo nimestään lähtien merkittävästi suomalaista tupakkapolitiikkaa. Tupakkaa ja tupakointia koskevat säännökset ovat tähän asti sisältyneet toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annettuun lakiin. Uuden lain nimenä on pelkkä tupakkalaki.

"Aikaisemman lain nimeen ja tavoitteeseen oli mielestäni sisäänrakennettuna ajatus, että tupakkatuotteiden käyttö olisi pysyvä osa yhteiskuntaa ja ihmisten elämää. Tupakkatuotteita ei kuitenkaan enää missään hyväksyttäisi myyntiin, jos ne olisivat vasta tulossa markkinoille."

Kunnianhimoisella tavoitteella on haluttu antaa tupakkateollisuudelle mahdollisuus varautua siihen, että tupakkatuotteiden myyntiä, valmistusta ja tarjontaa rajoitetaan yhä enemmän. Selkeästä tavoitepykälästä on etua myös siinä tapauksessa, jos Suomen tupakkapolitiikan sisältöä jouduttaisiin jostain syystä arvioimaan esimerkiksi EU:n tuomioistuimessa.
"Tuomioistuimen on päätöksiä tehdessään arvioitava, onko jäsenmaan toiminta suhteessa kansallisen politiikan tavoitteisiin. Tupakkalain yksiselitteinen tavoite antaa odottaa Suomelta pitkälle meneviä rajoituksia", Tuominen kertoo.

Lasten ja nuorten suojaksi

Tupakkalain kielloilla ja rajoituksilla on haluttu puuttua erityisesti lasten ja nuorten tupakointiin. Tupakkatuotteita ei saa myydä eikä luovuttaa alle 18-vuotiaille, eivätkä he saa pitää hallussaan tai tuoda maahan tupakkatuotteita. Savukkeenkin myyminen tai savukeaskin hakeminen kaupasta alaikäiselle on tupakan myyntirikos, josta voidaan tuomita sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta.
"Tupakointi on ollut tähän asti lasten ja nuorten keskuudessa paikoin jopa yleisempää kuin aikuisten. Tupakoinnin karsiminen alaikäisten keskuudesta merkitsee sitä, että tupakoivia aikuisiakin on tulevaisuudessa vähemmän."

Tupakkatuotteiden hallussapitokielto antaa Tuomisen mukaan aikuisille nykyistä paremmat mahdollisuudet puuttua tupakointiin esimerkiksi kouluissa ja erilaisilla rippi-, harraste- ja partioleireillä.
"Valvonnan tueksi saadaan lisää selkänojaa, kun leirin omien sääntöjen lisäksi voidaan vedota myös lakiin. Ihmisten tietoon olisi hyvä tuoda jatkossa todellisia tapauksia, joissa esimerkiksi tupakkatuotteiden välittäminen tai myyminen alaikäiselle on johtanut sakkorangaistuksiin."

Pienten askelten politiikkaa

Tupakkapolitiikkaa on tiukennettava Tuomisen mukaan pienin askelin. Vaikka uuden lain tavoitteena on tupakoinnin loppuminen, ei tupakan myynnin kieltäminen kokonaan olisi käytännössä mahdollista.
"Pelkkä lain kirjoittaminen ei auta, kun maassa on vielä lähes miljoona tupakoitsijaa. Tupakan myynnin kieltolaki johtaisi luultavimmin vain salakuljetuksen ja laittoman maahantuonnin yleistymiseen. Käytön pitäisi vähentyä ensin niin paljon, että kiellon hyödyt olisivat suuremmat kuin siitä aiheutuvat haitat."

Kieltojen ja rajoitusten on oltava hallittavissa ja niiden valvonta toteutettavissa. Tupakan hallussapidosta tai tupakan tarjoamisesta alaikäiselle ei ole uudessa laissa säädetty rangaistusta, koska valvontaan ei yksinkertaisesti riittäisi tarpeeksi poliiseja.
"Usein käy kuitenkin niin, että valvonnan tarve vähenee, kun lainsäädäntö etenee samassa linjassa ihmisten tarpeiden kanssa. Tupakointia ei koskaan kielletä kokonaan, mutta esimerkiksi ravintolatupakoinnin kiellon yhteydessä todettiin, ettei juuri mitään valvontaa tarvita, sillä kansalaiset pitävät jo lähes perusoikeutenaan sitä, ettei ravintolassa tarvitse istua tupakansavussa."

Suomi esimerkkinä muille maille

Tuominen toivoo, että myös muut maat rohkaistuisivat lainsäädännöissään seuraamaan Suomen antamaa esimerkkiä.
"Monet lääkärijärjestöt eri maista ovat jo alkaneet vaatia poliitikoilta yhä tiukempia toimia tupakoinnin vähentämiseksi. Toiveena on, että ne voisivat viedä nyt Suomen antamaa mallia eteenpäin. Tupakkatuotteiden laiton maahantuonti ja salakuljetus vaikeutuisivat, jos yhä useammassa maassa noudatettaisiin samantapaista politiikkaa tupakkatuotteiden myynnin ja käytön suhteen."

Anni Syrjäläinen