Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Pohjoismaisessa seminaarissa käsiteltiin mielenterveyttä ja työhön paluuta

12.10.2011 11.32
Uutinen N5-58476

Mielenterveysongelmat aiheuttavat huomattavan osan sairauspoissaoloista Pohjoismaissa ja myös yhä suuremman osan eläkkeelle jäämisistä. Näin todettiin tänään 12.10 Helsingissä pidetyssä seminaarissa, joka käsitteli mielenterveyttä ja mielenterveysongelmista kärsivien paluuta työhön. Seminaari on osa Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuusohjelmaa v. 2011.

Mielenterveysongelmien lääketieteellisen hoidon ja mielenterveysongelmien vuoksi alentuneen työkyvyn kustannukset ovat korkeat. Mielenterveysongelmilla on myös muita seurauksia yksilölle, kuten elämänlaadun ja työkyvyn heikkeneminen.

Seminaarissa esiteltiin keinoja, joilla voidaan ajoissa ehkäistä mielenterveyden ongelmia ja tukea työntekijän paluuta työelämään.

Seminaarin tarkoituksena oli vaihtaa kokemuksia Pohjoismaiden välillä, antaa suosituksia toimenpiteistä työhön paluun tukemiseksi sekä esitellä strategioita ja hyviä esimerkkejä eri Pohjoismaista.  Seminaarin järjesti Pohjoismainen työsuojelukoulutusinstituutti (Nordiska Institutet för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet, NIVA), ja sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kari Välimäki piti avauspuheen.