Pohjoismainen perhekeskusosaaminen on koottu yhteen julkaisuun

20.6.2011 13.37
Uutinen N5-57942

Pohjoismailla on paljon yhteistä lapsi- ja perhepolitiikassa ja pitkä perinne alan yhteistyöstä. Myös tulevaisuuden haasteet ovat samankaltaisia. Perheiden elinolot ja vanhemmuuteen kasvun edellytykset ovat kaikissa Pohjoismaissa samanlaisessa muutosprosessissa. Tästä syystä Pohjoismaissa etsitään monipuolisesti ratkaisuja vanhemmuuden tukemiseen. Perhekeskusosaamista esitellään tuoreessa Familjecenter i Norden -julkaisussa.

Lapsi- ja perhepalveluiden työkäytännöt, toimintatavat ja myös toimintakulttuuri ovat muuttumassa. Asiakas- ja perhekeskeisyyttä painotetaan. Ehkäisevässä työssä tarvitaan moniammatillisia yhteistyörakenteita ja rajat ylittävää yhteistyötä eri palvelusektorien välillä sekä myös kansalaisjärjestöjen kanssa. Suomi edistää Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuuskaudellaan vuonna 2011 jo meneillään olevaa yhteistyötä ja korostaa pohjoismaisen yhteistyön jatkuvuutta. Tavoitteena on lisätä kiinnostusta Pohjoismaiden perhekeskuksista.

Tähän mennessä on järjestetty kaksi Pohjoismaista perhekeskuskonferenssia, ensimmäinen Ruotsissa vuonna 2005 ja toinen Suomessa vuonna 2010. Ne osoittivat, että tiedon vaihto ja verkostoituminen kannattavat. Pohjoismaiset kokemukset ja perhekeskusosaaminen on nyt koottu yhteen skandinaaviseksi julkaisuksi: Familjecenter i Norden - en resurs för barn och familjer. Se julkaistaan myöhemmin myös suomeksi ja englanniksi. 

Julkaisu antaa kokonaiskuvan perhekeskusten kehityksestä Pohjolassa, kuvaa perhekeskuksen keskeisiä teema-alueita ja hahmottelee tulevia yhteisiä kehittämistarpeita sekä tulevaisuuden näkymiä. Julkaisu on myös avaus kansainväliseen keskusteluun perhekeskuksista. Pohjoismaiden lisäksi perhekeskuksia kehitetään myös Euroopassa ja useissa muissa maissa. Pohjoismaissa perhekeskukset ovat vuosien varrella tuottaneet paljon käytännön tietoa, runsaasti hyviä käytäntöjä ja hiljaista tietoa, jotka ohjaavat toimintaa. Perhekeskustoiminnassa on myös kehitetty koulutusta ja koulutusohjelmia, jotka voisivat hyödyttää suuresti kaikkia Pohjoismaita.

Julkaisun on laatinut sosiaali- ja terveysministeriön asettama ohjausryhmä, jonka jäsenet edustavat ministeriötä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL), Suomen Kuntaliittoa, suomenruotsalaista sosiaalialan osaamiskeskusta Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmaa sekä Mannerheimin Lastensuojeluliittoa.

Lisätietoja

kehittämispäällikkö Riitta Viitala, STM, p. 09 160 74345, [email protected]
projektipäällikkö Marjatta Kekkonen, THL, p. 020 610 7401, [email protected]