Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Pohjoismainen perhekeskuskonferenssi: Vanhemmuuden tukeminen yhteinen pohjoismainen haaste

6.5.2010 11.26
Uutinen N5-54768

Pohjoismainen perhekeskustoiminta näyttäytyy Pohjoismaisessa perhekeskuskonferenssissa 6. - 7. toukokuuta Espoossa. Konferenssi tarjoaa monipuolisen kattauksen pohjoismaisen perhekeskustoiminnan tavoitteista ja arjen työstä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Myös Alankomaiden perhekeskustyö on esillä. Ministeri Risikko avasi konferenssin torstaina 6. toukokuuta.

Perhekeskus on nykyaikainen tapa tukea lapsiperheiden arkea ja järjestää lapsiperheiden palveluja. Perhekeskusten moniammatilliset ja sektorirajat ylittävät työkäytännöt yhdistävät julkisten palvelujen ja kolmannen sektorin toimintoja sekä mahdollistavat vapaaehtoistyön ja perheiden keskinäisen kanssakäymisen.

Pohjoismaissa on saavutettu parhaita tuloksia lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä. Vanhemmuuden tukeminen nousee yhteiseksi pohjoismaiseksi haasteeksi. Perheiden kanssa tehtävä työ liittyy perhe- ja työelämän yhdistämiseen, sukupuolten välisen tasa-arvon parantamiseen ja siihen, että jokaisella lapsella on yhtäläinen mahdollisuus hyvään elämään.

Konferenssi pureutuu perhekeskusten toimintaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä talouden näkökulmista. Konferenssissa pohditaan ennaltaehkäisyn ja varhaisen tuen taloudellista kannattavuutta sekä perheen ja terveyden välisiä yhteyksiä. Konferenssin rinnakkaisohjelmissa esitellään toimintamuotoja ja työmenetelmiä, joita käytetään lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä.

Lisätietoja

kehittämispäällikkö Riitta Viitala, p. + 358 50 559 9171

verkkouutiset