Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Pohjoismaisessa seminaarissa käsiteltiin potilasturvallisuutta ja laatua suun terveydenhuollossa

10.11.2011 9.05
Uutinen N5-58683

Suun terveydenhuollon potilasturvallisuus ei ole yhtä tutkittu kuin muu terveydenhuollon potilasturvallisuus. Suun terveydenhuolto sisältää lukuisia riskitekijöitä, joista alalla ei ole riittävästi tietoa. Näitä ovat esimerkiksi materiaaliallergiat, infektiot, lääkitysriskit ja hammasinstrumenttionnettomuudet. Näin todettiin 8.-9.11. Espoossa pidetyssä Pohjoismaisessa suun terveydenhuollon kutsuseminaarissa. Seminaari on osa Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuusohjelmaa vuonna 2011.

Seminaarin järjesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Pohjoismaisen suun terveydenhuollon laatuindikaattorihankkeen työryhmä. Pohjoismainen ministerineuvosto käynnisti laatuindikaattorihankkeen vuonna 2007, koska suun terveydenhuollon laadun seurantaan ja vertailemiseen Pohjoismaiden välillä on tarvetta. Vertailussa käytettäviä seurantaindikaattoreita ovat muun muassa suun terveydenhuollon henkilöstön määrä asukasta kohden, hammashoidossa vuoden aikana käyneiden osuus väestöstä ja hampaattomuus ikäryhmässä 65-74-vuotiaat.

Uusia näkymiä suun terveydenhuollossa -seminaarissa esiteltiin suun terveydenhuollon potilasturvallisuuteen liittyviä Pohjoismaisia ideoita ja järjestelmiä. Seminaarin tarkoituksena oli myös vaihtaa kokemuksia Pohjoismaiden välillä. Lisäksi tarvitaan koulutusta potilasturvallisuuteen liittyen suun terveydenhuollossa. Hyvää potilasturvallisuuskulttuuria suun terveydenhuollossa on edistettävä ja lisää tutkimusta myös tarvitaan.

Lisätietoja

lääkintöneuvos Anne Nordblad, STM +358 50 5433828, [email protected]