Vanhuspalvelulaista voi nyt antaa lausuntoja

10.5.2012 12.20
Uutinen N5-60231

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt laajalle lausuntokierrokselle luonnoksen ns. vanhuspalvelulaista. Lausuntoja pyydetään mm. kunnilta, järjestöiltä, vanhusneuvostoilta, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioilta ja valvontaviranomaisilta. Kaikki kiinnostuneet voivat kuitenkin antaa lausuntonsa luonnoksesta 8.6.2012 mennessä.

Luonnos laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista on tehty sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa ohjausryhmässä. Työ pohjautui vuonna 2011 valmistuneeseen lakiluonnokseen ja siitä lausuntokierroksella saatuun palautteeseen.

Tarkoituksena on, että hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syksyllä 2012.

verkkouutiset