Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Nyt saat äänesi kuuluviin - ota kantaa vammaispalvelujen uudistamiseen

7.7.2014 7.39
Uutinen N5-64829
Otakantaa.fi-verkkosivuille on avattu osio, jossa jokainen voi käydä kommentoimassa vammaispalveluja koskevaa lainsäädäntöä ja siihen valmisteilla olevia muutoksia.

Otakantaa.fi-verkkosivujen kommentointi on auki 25.8.2014 asti.

Vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmä on valmistellut aineistoa uudeksi vammaisten henkilöiden sosiaalihuollon erityispalveluja koskevaksi laiksi. Aineisto on nähtävillä linkkinä vammaispalvelujen käsikirjassa. Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla on linkki käsikirjaan.

Työryhmä haluaa kuulla palvelujen käyttäjien ja heitä edustavien tahojen sekä kuntien ja muiden keskeisten toimijoiden näkemyksiä lainsäädännön uudistamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 3.5.2013 työryhmän, jonka tehtävänä on sovittaa yhteen nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki uudeksi vammaispalveluja koskevaksi erityislaiksi sekä selvittää muut nykyisen vammaispalveluja koskevan lainsäädännön uudistamistarpeet. Ryhmän työskentely jatku vuoden 2014 loppuun.

Kuulemistilaisuus elokuussaSosiaali- ja terveysministeriö järjestää 20.8.2014 vammaislainsäädännön uudistamisesta kuulemistilaisuuden. Tilaisuus on jo täynnä, mutta sitä voi seurata verkossa livenä tai jälkikäteen. Osoite videolähetykseen tulee vammaispalvelujen käsikirjaan elokuussa.

LisätietojaErityisasiantuntija Juha-Pekka Konttinen, THL, p. 0295 236 896, [email protected] (paikalla 4.-18.7.)
Korkeakouluharjoittelija Armi Ahvenainen, STM, p. 0295 163 500, [email protected] (paikalla 21.7.-8.8.)
Neuvotteleva virkamies Jaana Huhta, STM, p. 0295 163 407, [email protected] (paikalla 11.8.-)