Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Nuorten huumetyötä palkittiin Euroopan neuvoston ministerikokouksessa

4.11.2010 13.48
Uutinen N5-56641

Peruspalveluministeri Paula Risikon johdolla jaettiin neljännen kerran Euroopan neuvoston Ehkäisevän huumetyön palkinnot nuorten nuorille toteuttamille hankkeille. Myös palkintotuomaristo koostui nuorista. Yksi tuomariston jäsenistä oli suomalainen Kristofer Vänttinen.

Pääpalkinnon voitti RecceR Resilience Coaching Belgiasta. Hankkeessa on tuotettu korttipeli, joka kehittää tunne- ja käyttäytymishäiriöistä kärsivien nuorten ongelmaratkaisu- ja keskittymiskykyä sekä suvaitsevaisuutta.

Toisen palkinnon sai Energy Control (EC) Espanjasta. Hanke hyödyntää vertaistukea, työpajoja ja verkkotyökaluja vapaa-ajan ympäristöissä ja kouluissa huumausaineiden käytön ja haittojen vähentämiseksi.

Kolmantena palkittiin Pohjois- ja Koillis-Englannissa toimiva Smoke and Mirrors -tupakkakampanja. Kampanjassa paljastetaan tupakkateollisuuden markkinointistrategioita ja tuotetaan vastamainontaa sekä tupakoinnin vastaisia viestejä.

Ehkäisevän huumetyön palkinto on perustettu Suomen aloitteesta. Kokouksen puheenjohtaja kiittikin Suomea sekä osuudesta Pompidou-ryhmän vapaaehtoiseen rahoitukseen että panoksesta ryhmän toimintaan erityisesti Suomen EU-puheenjohtajakauden aikana vuonna 2006.

Palkintoseremonia oli osa Euroopan neuvoston huumausaineasioita käsittelevän Pompidou-ryhmän ministerikokousta Strasbourgissa 3.-4.11.2010. Kokoukseen osallistui myös Euroopan neuvostoon kuulumattomia Pohjois-Afrikan maita.

Ministeri Risikko korosti yleiskokouspuheenvuorossaan Suomen rakentavan määrätietoisesti päihteiden käytöltä ja haitoilta suojelevaa elinympäristöä etenkin nuorille. Esimerkkinä hän käytti kouluympäristöä, jossa terveyskasvatus, oppilashuollon palvelut ja koulujen päihdestrategiat yhdessä ehkäisevät ongelmia. YK.n huumausainevalvontalautakunnan INCB:n presidentti Hamid Godhse kiitti keskustelussa ministeri Risikon kanssa Suomen huumausainekontrollin tehokkuutta.

Kokouksessa hyväksyttiin toimintaohjelma kaudelle 2011-2014. Pompidou-ryhmän uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Puolan puheenjohtajakauden jälkeen Ranska ja varapuheenjohtajaksi Malta. Kokouksessa allekirjoitettiin Pompidou-ryhmän ja Euroopan unionin huumausaineseurantakeskuksen välinen yhteistyöasiakirja.

Alkavalla kaudella Pompidou-ryhmä laajentaa yhteistyötään Välimeren alueella. Marokko hyväksytään ryhmän jäseneksi ensimmäisenä Euroopan neuvoston ulkopuolisena maana. Makedonia ja Serbia luovuttivat kokouksessa Euroopan neuvoston pääsihteerille jäsenanomuksensa.

Ministeri Risikon lisäksi Suomen delegaatioon kuuluivat Pompidou-ryhmän pysyvä kirjeenvaihtaja, sosiaalineuvos Tapani Sarvanti ja neuvotteleva virkamies Outi Kuivasniemi sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä erikoissuunnittelija Markku Soikkeli THL:stä. Lisäksi suurlähettiläs Irma Ertman Suomen pysyvästä edustustosta Euroopan neuvostossa osallistui konferenssiin.

Lisätietoa

neuvotteleva virkamies Outi Kuivasniemi, p. 050 435 0269, [email protected]
sosiaalineuvos Tapani Sarvanti, p. 050 553 5534, [email protected]