Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Uudet ajoterveyslomakkeet on vahvistettu

13.2.2013 8.57
Uutinen N5-61976

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut ajoterveyden arvioinnissa ja lääkärin ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisessa käytettävät lomakkeet. Uutena lomakkeena otetaan käyttöön laajennettu lääkärinlausunto iäkkään henkilön ajoterveydestä.

Uudet lomakkeet pyritään ottamaan käyttöön mahdollisimman pian, mutta niiden integroiminen potilastietojärjestelmiin vie aikaa. Siirtymäkauden aikana voidaan käyttää vanhoja lomakkeita, mikäli uusien lomakkeiden käyttöönotto ei ole teknisesti mahdollista. Vanhoja lomakkeita käytettäessä niihin tulee merkitä voimassa olevan lainsäädännön edellyttämät tiedot.

Vahvistetut lomakkeet ovat:

Esitiedot ajokyvyn arviointia varten Lääkärin lausunto ajokyvystä Erikoislääkärin lausunto Silmätautien erikoislääkärin lausunto Nuorison terveystodistus Laajennettu lääkärinlausunto iäkkään henkilön ajoterveydestä Optikon lausunto näkökyvystä ajoterveyden arvioimista varten

Lomakkeet ovat saatavilla sähköisinä suomi.fi-verkkopalvelussa.

Lisätietoja 

hallitusneuvos Anne Koskela, p. 0295 163 384

verkkouutiset